Skip to content

Kristýna Kopečková DiS.

sólový zpěv, soubor

Vystudovala sólový zpěv na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě pod vedením profesorky Mgr. Barbory Habustové. Během studia vystupovala ve Slezském…

Marek Tarkoš

Základy varhanní hry získal u pátra P. Solčányho, SJ. Poté pokračoval ve studiu na Církevní konzervatoři v Opavě, obor hra na varhany a církevní hudba…

Marie Veliká

sólový zpěv

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako pedagog od roku 2005. Studium sólový zpěv absolvovala na…

Back To Top