Skip to content

Aktuality

Učitelé literárně dramatického oboru

MgA. Jitka Rosenbaumová

V Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s.r.o. působí jako učitelka od roku 2016. Vystudovala Kulturní dramaturgii se zaměřením na divadlo a Audiovizuální tvorbu na Slezské univerzitě v Opavě. Před nástupem do ZUŠ psala minutové hry a natáčela reportáže pro Český rozhlas Ostrava. Má za sebou taktéž praxi ve zpravodajské redakci České televize.

V hodinách vede žáky ke vzájemnému porozumění, respektu a k radosti ze svobodné hry. Je přesvědčena o tom, že magie spontánní improvizace či společná tvorba divadelního představení může v dětech probudit nejen lásku k umění, ale také dopomoci k vytvoření pevných přátelství. Své žáky podporuje v tom, aby se nebáli být sami sebou, uměli zdravě projevit své emoce a objevovali možnosti svobodné tvorby vycházející z vlastní jedinečnosti.

Adam Višňovský

Na Základní umělecké Drahomíra Malovaného s.r.o. působí jako učitel literárně-dramatického oboru. Své studium
absolvoval na Střední pedagogické a Střední zdravotnické škole v Krnově. Své schopnosti a znalosti
rozšiřuje nyní jako student Fakulty umění Ostravské univerzity. V průběhu svých studií na Ostravské
univerzitě absolvoval také Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů
v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři.
Od svých 7 let je stálým členem loutkářského souboru Krnováček, kde se podílí společně
s uměleckým seskupením na mnoha představeních a výstavách pro děti, mládež a širokou veřejnost.
Své zkušenosti rozšiřuje i při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami či na dětských
táborech a soustředění již osmým rokem. Působí také jako pomocný taneční lektor tanečního souboru
Flash.
Je držitelem Ocenění v kultuře za rok 2015 v kategorii jednotlivec do 18 let.
Své odborné schopnosti a dovednosti si nadále rozšiřuje na výchovně-vzdělávacích seminářích,
dílnách a kurzech. Jedním z posledních bylo absolvování masterclasses ve Spojených státech
amerických.
Na prvním místě jsou u něj především žáci a je důležité je vést k objevování sama sebe, rozvíjet jejich
osobnost a především poukázat na rozmanitost, hravost a lásku k dramatické výchově.

Back To Top