skip to Main Content

Aktuality

Učitelé literárně dramatického oboru

MgA. Jitka Rosenbaumová

metodik pro LDO

V ZUŠ s.r.o. působí jako učitelka od roku 2016. Vystudovala Kulturní dramaturgii se zaměřením na divadlo a Audiovizuální tvorbu na Slezské univerzitě v Opavě. Před nástupem do ZUŠ s.r.o. psala minutové hry a natáčela reportáže pro Český rozhlas Ostrava.

V hodinách vede žáky ke vzájemnému porozumění, respektu a k radosti ze svobodné hry.

Sama k výuce LDO dodává: „Shakespeara děti často vnímají jako nudný seznam her z učebnice. Ráda bych svým žákům představila divadlo jako něco živého a radostného. Magie spontánní improvizace či společná tvorba divadelního představení podle mě může probudit lásku k umění více než memorování na testy. Zároveň vnímám, že quality TV, počítačové hry a sociální sítě, jsou divadlu silnou konkurencí. Snažím se na to ve svých hodinách myslet a pracovat s popkulturními odkazy, s nimiž se děti ztotožňují.“

Back To Top