skip to Main Content

Základní umělecká škola s.r.o., Krnov

Adresa

Dvořákův okruh 21,
794 01 Krnov

IČ: 253 67 242

Kancelář školy

PaedDr. Drahomír Malovaný

Mgr. Petra Malovaná

administrativní pracovník pro kontrolu školní dokumentace

zus-p.malovana@zus-krnov.cz

Mgr. Anna Malovaná

administrativní pracovník pro účetnictví školy

zus-a.malovana@zus-krnov.cz

Ing. Jaroslav Ručka

Šárka Berková

účetní – kontrola pokladny

zus-s.berkova@zus-krnov.cz

Údržba školy

Petr Kandler

školník a údržbář

zus-p.kandler@zus-krnov.cz

Dáša Vítková

Back To Top