Skip to content

Aktuality

Charakteristika - Taneční obor

Výuka jednotlivých ročníků probíhá obvykle 1× až 2× týdně minimálně 45 minut v těchto předmětech:

  • taneční a rytmická průprava,
  • klasická taneční průprava,
  • taneční techniky a styly,
  • taneční praxe,
  • taneční soubor,
  • přípravná taneční výchova,
  • současný tanec.

Nejmladší začínající žáci ve věku 5 -7 let jsou přijímáni do Přípravného studia. Další studium je koncipováno do 7. ročníků I. stupně a následně do 4. ročníků II. Stupně.

V průběhu studia prochází žáci všeobecnou taneční a rytmickou průpravou. Na základě osvojených základních schopností a dovedností jsou vyučováni základům klasické taneční techniky včetně mezinárodního francouzského názvosloví, základům lidového tance, technikám současného tance a taneční tvorbě směřující především k rozvíjení pohybové fantazie a taneční tvořivosti žáka – výrazovému scénickému tanci.

V průběhu studia se každý žák, dle svých výkonů, veřejně prezentuje na akcích školy, města, regionu i v zahraničí. Žáci se pravidelně účastní vyhlašovaných tanečních přehlídek a soutěží, vzdělávacích pobytů, tanečních festivalů, letních tanečních škol apod.

Žáci se zájmem o středoškolské nebo vysokoškolské studium uměleckého či pedagogického směru se zaměření na tanec získávají potřebné základní vzdělání v tanečních technikách, dějinách baletu a hudební nauce. Mohou se také uplatnit v nejrůznějších profesionálních i jiných souborech a tanečních seskupeních jako vzdělaní taneční amatéři.

Učitelé tanečního oboru

Zuzana Přecechtělová

Mgr. Daniela Kurečková

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako pedagog od roku 2012. Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě. V základní umělecké škole se věnuje dětem od 6 – 15 let v  tanečním oboru na pracovišti v ZŠ v Opavě, Šrámkova 4, kde je také učitelkou 1. stupně. Je autorkou mnoha pohybových choreografií pro děti i dospělé. Skládá hromadné skladby. Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s.r.o. se věnuje se taneční průpravě a taneční praxi, se staršími dětmi tanečním technikám a tanečním stylům. Nově zařazuje do výuky tanečního souboru prvky chearleaders a v hodinách má svou váhu i nácvik akrobatických prvků, které jsou pak součástí individuálních i skupinových etud. Soubor se prezentuje při společenských příležitostech, jezdí na vystoupení a soutěže. Pravidelnou výuku doplňuje soustředěními a tematickými workshopy.

Bc. Tamara Vlachynská

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako pedagog od roku 2002. Absolvovala studium Střední pedagogické školy v Přerově, Učitelství angličtiny na Slezské universitě v Opavě a následně nádstavbové studium Trenér tanečního sportu na Fakultě tělovýchovy a sportu v Olomouci.

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. vyučuje taneční obor a přípravnou taneční výchovu. Žáky vede k samostatnosti, pečlivosti a k týmové zodpovědné práci. Na hodinách se nejen prohlubují pohybové dovednosti, ale je zde vždy prostor pro vlastní tvorbu a kreativitu každého žáka. Individuální růst tanečníka i společná práce souboru tak jdou ruku v ruce.

Se svými žáky se pravidelně a velmi úspěšně účastní soutěží a přehlídek ZUŠ, také se prezentuje na nejrůznějších akcích školy.

Svůj pedagogický rozhled si nadále rozšiřuje na interpretačních kurzech, dílnách a seminářích, aktivně se účastní dalších vzdělávacích metodických kurzů.

Back To Top