skip to Main Content

Výuka v ZUŠ s. r. o.

S účinností od 10. května 2021 v Moravskoslezském kraji je výuka na ZUŠ s. r. o. umožněna v následujícím režimu: pro 3 žáky v učebně a pro 20 žáků venku. Podrobnosti organizace výuky se dozvíte u jednotlivých učitelů daného předmětu.

Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, podepsané zákonným zástupcem, předkládá, až do odvolání, každý žák při návštěvě ZUŠ s. r. o. ve vnějších prostorách ve skupině 4-20ti žáků.

Back To Top