skip to Main Content

Účitelé

Marie Veliká

metodik pro HO, sólový zpěv

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2005. Studium sólový zpěv absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě.

V ZUŠ s.r.o. vyučuje Pěveckou hlasovou výchovu, Pěvecký soubor a Přípravnou hudební výchovu. Své žáky pravidelně připravuje na vystoupení, soutěže a vede je k lásce k hudbě. Aktivně se účastní dalších vzdělávacích seminářů a kurzů.

Je držitelkou Ocenění v kultuře za rok 2018 v kategorii dlouhodobý přínos v kultuře města Krnova. Je členkou několika hudebních souborů, kapel – např Swing kvartet Bruntál, Maryband. Své zkušenosti z koncertní praxe předává svým žákům

BcA. Magdaléna Beňová

zobcová flétna, příčná flétna

Je absolventkou studia hry na příčnou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Během svých studií se zúčastnila řady interpretačních seminářů a kurzů pod vedením předních světových flétnistů a setkala se s mnoha inspirativními osobnostmi. Jako orchestrální hráčka vystoupila např. v pražském Rudolfinu a také na některých zahraničních pódiích. Kladný vztah k dětem, trpělivost a láska k hudbě ji přivedla k pedagogické činnosti. Od roku 2015 vyučuje na Základní umělecké škole s.r.o. hru na zobcovou a příčnou flétnu. Své žáky pravidelně připravuje na vystoupení a soutěže a dále se účastní vzdělávacích seminářů a kurzů. Je šťastná, že tato práce je zároveň jejím koníčkem.

Žaneta Bočková DiS.

sólový zpěv, klavír

Na ZUŠ s. r. o. působí od roku 2016 jako pedagog pěvecké hlasové výchovy a hry na klavír v Opavě.

Hudební vzdělání získala po absolvování studia na konzervatoři v Opavě.

 

Miroslav Calaba DiS.

sólový zpěv

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2016, je absolventem konzervatoře v Opavě.

Vystudoval obor sólový zpěv a obor církevní hudba.

Na ZUŠ s.r.o. vyučuje pěveckou hlasovou výchovu a hudební teorii. Jeho cílem je rozvinout pěvecký talent, lásku k hudbě, muzikalitu a hudební rozhled.

Svůj další profesní rozvoj získal na pěveckých seminářích a kurzech v ČR.

MgA. Mgr. Dorota Grossová

klavír

Dorota Grossová, rozená Smělíková, se narodila v Opavě. V roce 2011 absolvovala v Krnově, kde žije od dětství, osmileté gymnázium. Po dokončení studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci působila v Brně jako učitelka němčiny, angličtiny a hudební výchovy. V roce 2019 absolvovala studium historického zpěvu na Hudební fakultě JAMU v Brně. Rok strávila na studijní stáži na katedře církevní hudby a germanistiky Filozofické fakulty Ernst-Moritz-Arndt Universität v severním Německu.

            Roku 2013 založila ženský pěvecký sbor Altán a stala se jeho dirigentkou. Od téhož roku je sólistkou souboru staré hudby Ensemble Damian, věnuje se barokní opeře a poučené interpretaci staré hudby. V roce 2017 obdržela vyznamenání města Krnova za dlouhodobý přínos v kultuře. Nyní působí jako učitelka hry na klavír v ZUŠ s. r. o. na pracovišti v Opavě. Je zákládající členkou úspěšného charitativního spolku DAK.

maestro Gian Luca Gualco

klavír

Pochází z italského Janova. Vystudoval klavír na konzervatoři G. Verdiho v Turíně u Maestra profesora Luise Landea, asistenta Maestro Claudio Arrau, u kterého také studoval hru na klavír. Po roce 2000 koncertoval na samostatných koncertech po celém světě. Byl dvorním korepetitorem italské sopranistky Celestiny Casapietry, sólistky Staadt Oper Berlin a koncertoval v Německu a Itálii. Kromě koncertní činnosti, především s klasickým a romantickým repertoarem – MOZART, BEETHOVEN, CHOPIN, začíná komponovat vlastní skladby pro klavír v klasickém stylu s motivem moře. V roce 2011 mu vychází CD „Ballata sull’oceano“ a v roce 2013 natáčí nové autorské CD pro klavír a orchestr s Filharmonií Sofia. V létě tohoto roku jej čeká promoce v Jižní Americe – Argentina, Chile a Paraguay (solo piano + orchestr). Od roku 2015 vyučuje na ZUŠ s.r.o. klavír.

Jindřich Kupka

housle

Studium:

  • Státní konzervatoř Ostrava (1976 Absolutorium)

Pedagogická a umělecká praxe:

  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava (2017 – 2018)
  • Janáčkova filharmonie Ostrava – housle
  • Základní umělecká škola s. r. o. (2018 – dosud)

Babeta Lenhartová

zobcová flétna, klavír

V ZUŠ Krnov s.r.o. Působí od roku 2019. Předtím vyučovala na několika ZUŠ a jako soukromá učitelka hudby. Vystudovala konzervatoř v Bratislavě, obor akordeon a zobcová flétna. Později absolvovala víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze a v Ostravě, několik mezinárodních kurzů, seminářů a letních škol staré hudby a vzdělání si rozšířila ročním výcvikem muzikoterapie v Praze. Vychovala několik flétnových souborů, např. Arsant a Flauto Risonante.

Zdeněk Mikeška

violoncello

Vystudoval Kroměřížskou konzervatoř v letech 1978-1984.
VZS 1984-1986.
V roce 1986 nastoupil jako koncertní mistr violoncell do Slezského divadla v Opavě (do roku 1989).
V letech 1989-1995 zástupce koncertního mistra violoncell DZN v Ostravě.
V letech 1995-1997 koncertní mistr SDZN Opavě.
Od roku 1997-dosud Janáčkova filharmonie v Ostravě.
Od roku 1996-dosud hraje v Janáčkově komorním orchestru.
V letech 2011-2018 působil pedagogicky v ZUŠ Opava.
Od roku 2018-dosud předává své zkušenosti v ZUŠ Krnov s.r.o.

Hana Pešková Dipl.um.

housle

Pochází z Vyškova, kde se učila hrát na housle a na zobcovou flétnu na zdejší ZUŠ. Po základní škole studovala na Církevní konzervatoři v Kroměříži – obor housle.

Od roku 1998 hraje v orchestru Slezského divadla v Opavě.

Na ZUŠ Krnov s. r. o. vyučuje od roku 2019 housle.

Ing. Lucie Pláteníková DiS.

klavír

Po absolvování gymnázia v Opavě a vysoké školy v Brně nastoupila v roce 2004 na Církevní konzervatoř v Opavě. Hlavní obor hru na varhany absolvovala ve třídě BcA. Lukáše Kubenky v roce 2010. Zúčastnila se varhanních kurzů pod vedením Sylviana Plyauta a Douglase Hollicka. V roce 2012 úspěšně absolvovala Metodické centrum klavírní pedagogiky na Hudební fakultě JAMU v Brně.

Od roku 2004 působí jako varhanice v chrámu Nanebevstoupení Panny Marie v Hrabyni a od roku 2010 také jako varhanice v krnovských chrámech. Spolupracuje s koncertní síní svatého Ducha a chrámovým sborem v Krnově.

Jako učitelka hudby pracuje od roku 2008. Pedagogem na ZUŠ s. r. o. v Krnově je od roku 2017. Své pedagogické znalosti si rozšiřuje na metodických seminářích a pedagogických kurzech.

MgA. Olga Procházková

sólový zpěv

Sopranistka, sólistka opery Slezského divadla v Opavě. Studovala zpěv na brněnské konzervatoři. Dále na Janáčkově akademii múzických umění u Ing. E. Hrubeše st. a pros. J Hladíkové. Během studia se stala laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Současně působila dvě sezóny jako sólistka opery Moravskoslezského divadla v Ostravě. Hostovala též ve Státní opeře Praha, v Janáčkově divadle v Brně a v opeře Moravského divadla v Olomouci.

Koncertuje na různých místech České republiky a také v Evropě (Francie, Polsko, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko, Chorvatsko). Spolupracovala s mnoha hudebními tělesy (orchestr Slezského divadla v Opavě, Gdaňská filharmonie, Katovický komorní orchestr, Ratibořský komorní orchestr, Olomoucká filharmonie).

V roce 2003 získala prestižní centu Petra Bezruče za mnoholeté zásluhy o kulturní tvář města Opavy. V roce 1995 vytvořila spolu s varhaníkem a klavíristou Františkem Šmídem koncertní duo a natočila několik CD.

Od roku 2014 se věnuje také pedagogické činnosti jako učitelka zpěvu v ZUŠ Javorník a od roku 2017 v ZUŠ s. r. o. v Krnově. Vzhledem k dlouholeté praxi na divadelních prknech i koncertních pódiích může předávat své zkušenosti a znalosti mladé generaci. Její žáci se úspěšně účastní okresních a krajských kol pěveckých soutěží a jsou také úspěšnými uchazeči při přijímacích zkouškách na střední školy pedagogického typu.

Václav Strouhal

klavír, klávesy

Před léty externě působil na ZUŠ s.r.o. jako korepetitor a učitel na klavír. Již od mládí působil a působí v několika regionálních hudebních seskupení a kapelách jako hráč na klavír, klávesové nástroje, trubku a příležitostně i na kytaru. Má mnohaleté zkušenosti v několika hudebních žánrech – dechová hudba, komorní hudba, vážná hudba, big beat, jazz, swing, blues. Svůj hudební rozhled se snaží implementovat i do výuky svých žáků. Je členem hudebních souborů Swing kvartet (Bruntál), Maryband (Krnov), All Stars Tribute (Rýmařov).

Od září 2020 učí na ZUŠ s. r. o. hru na klavír a hru na elektronické klávesové nástroje na plný úvazek. Dálkově studuje hru na trubku na Církevní konzervatoři v Opavě.

Pavel Zbořil

kytara, el. kytara, basová kytara

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2015. Studium absolvoval na Lidové konzervatoři v Ostravě. Hře na kytaru se věnuje již řadu let, má dlouholetou praxi ve vystupování na pódiích.Hrál v různých rockových kapelách HMTD (Krnov), Maraton (Horní Benešov), Autogen (Praha), Queen revival Princess (Krnov) – v této kapele působí již 23 let a odehrál s ní již ca. 1400 koncertů po celé Evropě.

V ZUŠ s.r.o. vyučuje hudební obor: hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru, hra na basovou kytaru.

Aktivně se zúčastňuje kytarových seminářů (Štěpán Rak a Jan Rak, atd.). Své žáky vede k lásce k hudbě, jeho cílem je aby se z žáků stali pohotový hudebníci, kteří budou schopni studovat dále na konzervatoři nebo budou schopni se uplatnit v různých amatérských hudebních souborech.

Mgr. Libor Richter

hra zobcovou flétnu a hra na lesní roh

Po studiích na Konzervatoři v Ostravě a JAMU v Brně účinkoval v orchestrech Státního divadla Ostrava (1985-1989), orchestru a sboru Slezského divadla Opava, byl členem skupiny lesních rohů Janáčkovy filharmonie Ostrava (1991-2002).

Vyučoval na několika ZUŠ: Opava, Háj ve Slezsku, Bruntál, Zlaté Hory. V letech 2002-2016 působil jako pedagog oboru hra na lesní roh na Janáčkově konzervatoři Ostrava. Je zván do porot soutěží ZUŠ.

Opakované umístění žáků v soutěžích ZUŠ, Pro Bohemia, Interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno, účast žáků v projektech s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Brno, s Českou filharmonií. Úspěšné přijetí žáků na konzervatoř, Ostravskou univerzitu a AMU Praha.

Na ZUŠ s. r. o. vyučuje hru na zobcovou flétnu a lesní roh od roku 2018.

Průběžně se dále vzdělává absolvováním odborných seminářů a kurzů, vystupuje sólově i v komorních uskupeních.

Tereza Zbořilová

zobcová flétna, příčná flétna

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor příčná flétna. V současnosti je studentkou Univerzity Palackého v Olomouci (muzikologie). Své vzdělávání dále doplňuje
aktivní účastí na různých kurzech.

Na ZUŠ s.r.o. působí od roku 2018, vyučuje příčnou flétnu a zobcovou flétnu. Své žáky vede především k lásce k hudbě a k radosti ze hry, snaží se prohlubovat jejich fantazii a klade důraz na přirozený rozvoj žáka.

Back To Top