skip to Main Content

Aktuality

Účitelé

Tereza Freisler 

Láska k hudbě a umění se v ní probudila již v útlém věku a po ukončení ZUŠ v Krnově, ze kterého pochází, vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě v oboru violoncello. V současnosti je součástí muzikálového souboru NDM v Ostravě. Vztah k učení pocítila již na škole, kdy vedla taneční workshopy s dětmi. Primární je pro ni, aby děti chodily do výuky s radostí a rozvíjela se u nich láska k umění.

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s.r.o. učí hodiny Hudební nauky.

Mgr. Kateřina Pachtová

Pochází z Opavy. Na klavír hraje od svých 5 let. Absolvovala LŠU, resp. ZUŠ Václava Kálika v Opavě. Vystudovala SPgŠ v Krnově a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s.r.o. působí od roku 2021. Na detaši ZŠ Lichnov vyučuje hru na klavír. Své žáky se snaží vést k lásce k hudbě a k radosti z ní. Jejím cílem je rozvíjet v dětech hudební talent a nadání a učit tak, aby je hodiny klavíru bavily a těšily se do nich.

Žaneta Bočková DiS.

Vedoucí pěveckého oddělení, sólový zpěv, hra na klavír

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí od roku 2016 jako pedagog pěvecké hlasové výchovy a hry na klavír v Opavě.

Hudební vzdělání získala po absolvování studia na konzervatoři v Opavě.

 

BcA. Magdaléna Beňová

Vedoucí dechového oddělení, hra na zobcovou a příčnou flétnu

Je absolventkou studia hry na příčnou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Během svých studií se zúčastnila řady interpretačních seminářů a kurzů pod vedením předních světových flétnistů a setkala se s mnoha inspirativními osobnostmi. Jako orchestrální hráčka vystoupila např. v pražském Rudolfinu a také na některých zahraničních pódiích. Kladný vztah k dětem, trpělivost a láska k hudbě ji přivedla k pedagogické činnosti. Od roku 2015 vyučuje na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s.r.o. hru na zobcovou a příčnou flétnu. Své žáky pravidelně připravuje na vystoupení a soutěže a dále se účastní vzdělávacích seminářů a kurzů. Je šťastná, že tato práce je zároveň jejím koníčkem.

Hana Pešková Dipl.um.

Vedoucí oddělení strunných a smyčcových nástrojů, hra na housle

Pochází z Vyškova, kde se učila hrát na housle a na zobcovou flétnu na zdejší ZUŠ. Po základní škole studovala na Církevní konzervatoři v Kroměříži – obor housle.

Od roku 1998 hraje v orchestru Slezského divadla v Opavě.

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. vyučuje od roku 2019 housle.

Ing. Lucie Pláteníková DiS.

Vedoucí klavírního oddělení, hra na klavír

Po absolvování gymnázia v Opavě a vysoké školy v Brně nastoupila v roce 2004 na Církevní konzervatoř v Opavě. Hlavní obor hru na varhany absolvovala ve třídě BcA. Lukáše Kubenky v roce 2010. Zúčastnila se varhanních kurzů pod vedením Sylviana Plyauta a Douglase Hollicka. V roce 2012 úspěšně absolvovala Metodické centrum klavírní pedagogiky na Hudební fakultě JAMU v Brně.

Od roku 2004 působí jako varhanice v chrámu Nanebevstoupení Panny Marie v Hrabyni a od roku 2010 také jako varhanice v krnovských chrámech. Spolupracuje s koncertní síní svatého Ducha a chrámovým sborem v Krnově.

Jako učitelka hudby pracuje od roku 2008. Pedagogem na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. v Krnově je od roku 2017. Své pedagogické znalosti si rozšiřuje na metodických seminářích a pedagogických kurzech.

Babeta Lenhartová

hra na zobcovou a příčnou flétnu

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. Působí od roku 2019. Předtím vyučovala na několika ZUŠ a jako soukromá učitelka hudby. Vystudovala konzervatoř v Bratislavě, obor akordeon a zobcová flétna. Později absolvovala víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze a v Ostravě, několik mezinárodních kurzů, seminářů a letních škol staré hudby a vzdělání si rozšířila ročním výcvikem muzikoterapie v Praze. Vychovala několik flétnových souborů, např. Arsant a Flauto Risonante.

Marie Veliká

sólový zpěv

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako pedagog od roku 2005. Studium sólový zpěv absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě.

Na Základní umělecké škole s. r. o. vyučuje Pěveckou hlasovou výchovu, Pěvecký soubor a Přípravnou hudební výchovu. Své žáky pravidelně připravuje na vystoupení, soutěže a vede je k lásce k hudbě. Aktivně se účastní dalších vzdělávacích seminářů a kurzů.

Je držitelkou Ocenění v kultuře za rok 2018 v kategorii dlouhodobý přínos v kultuře města Krnova. Je členkou několika hudebních souborů, kapel – např Swing kvartet Bruntál, Maryband. Své zkušenosti z koncertní praxe předává svým žákům

Miroslav Calaba DiS.

sólový zpěv

Na Základní umělecké škole s. r. o. působí jako pedagog od roku 2016, je absolventem konzervatoře v Opavě.

Vystudoval obor sólový zpěv a obor církevní hudba.

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. vyučuje pěveckou hlasovou výchovu a hudební teorii. Jeho cílem je rozvinout pěvecký talent, lásku k hudbě, muzikalitu a hudební rozhled.

Svůj další profesní rozvoj získal na pěveckých seminářích a kurzech v ČR.

maestro Gian Luca Gualco

hra na klavír

Pochází z italského Janova. Vystudoval klavír na konzervatoři G. Verdiho v Turíně u Maestra profesora Luise Landea, asistenta Maestro Claudio Arrau, u kterého také studoval hru na klavír. Po roce 2000 koncertoval na samostatných koncertech po celém světě. Byl dvorním korepetitorem italské sopranistky Celestiny Casapietry, sólistky Staadt Oper Berlin a koncertoval v Německu a Itálii. Kromě koncertní činnosti, především s klasickým a romantickým repertoarem – MOZART, BEETHOVEN, CHOPIN, začíná komponovat vlastní skladby pro klavír v klasickém stylu s motivem moře. V roce 2011 mu vychází CD „Ballata sull’oceano“ a v roce 2013 natáčí nové autorské CD pro klavír a orchestr s Filharmonií Sofia. V létě tohoto roku jej čeká promoce v Jižní Americe – Argentina, Chile a Paraguay (solo piano + orchestr). Od roku 2015 vyučuje na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. klavír.

MgA. Olga Procházková

sólový zpěv

Sopranistka, sólistka opery Slezského divadla v Opavě. Studovala zpěv na brněnské konzervatoři. Dále na Janáčkově akademii múzických umění u Ing. E. Hrubeše st. a pros. J Hladíkové. Během studia se stala laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Současně působila dvě sezóny jako sólistka opery Moravskoslezského divadla v Ostravě. Hostovala též ve Státní opeře Praha, v Janáčkově divadle v Brně a v opeře Moravského divadla v Olomouci.

Koncertuje na různých místech České republiky a také v Evropě (Francie, Polsko, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko, Chorvatsko). Spolupracovala s mnoha hudebními tělesy (orchestr Slezského divadla v Opavě, Gdaňská filharmonie, Katovický komorní orchestr, Ratibořský komorní orchestr, Olomoucká filharmonie).

V roce 2003 získala prestižní centu Petra Bezruče za mnoholeté zásluhy o kulturní tvář města Opavy. V roce 1995 vytvořila spolu s varhaníkem a klavíristou Františkem Šmídem koncertní duo a natočila několik CD.

Od roku 2014 se věnuje také pedagogické činnosti jako učitelka zpěvu v ZUŠ Javorník a od roku 2017 na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. v Krnově. Vzhledem k dlouholeté praxi na divadelních prknech i koncertních pódiích může předávat své zkušenosti a znalosti mladé generaci. Její žáci se úspěšně účastní okresních a krajských kol pěveckých soutěží a jsou také úspěšnými uchazeči při přijímacích zkouškách na střední školy pedagogického typu.

Pavel Zbořil

hra na kytaru, el. kytaru a basovou kytaru

Na Základní umělecké škole s. r. o. působí jako pedagog od roku 2015. Studium absolvoval na Lidové konzervatoři v Ostravě. Hře na kytaru se věnuje již řadu let, má dlouholetou praxi ve vystupování na pódiích.Hrál v různých rockových kapelách HMTD (Krnov), Maraton (Horní Benešov), Autogen (Praha), Queen revival Princess (Krnov) – v této kapele působí již 23 let a odehrál s ní již ca. 1400 koncertů po celé Evropě.

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. vyučuje hudební obor: hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru, hra na basovou kytaru.

Aktivně se zúčastňuje kytarových seminářů (Štěpán Rak a Jan Rak, atd.). Své žáky vede k lásce k hudbě, jeho cílem je aby se z žáků stali pohotový hudebníci, kteří budou schopni studovat dále na konzervatoři nebo budou schopni se uplatnit v různých amatérských hudebních souborech.

Marek Ličartovský DiS.

hra na klavír

Pochází z Brna, kde v roce 2012 absolvoval obor klasický klavír na Janáčkově konzervatoři u pana prof. Milana Vaška. Jako muzikant se věnuje i jazzové hudbě. Byl studentem katedry jazzové interpretace, kde se setkával se zahraničními pedagogy jako např. s prof. L. Šrámkem, V. Spilkou, apod. Jako pedagog a korepetitor vyučoval na mnoha ZUŠ, např. v Brně nebo Blansku. Poté, od roku 2018, zakotvil na ZUŠ Krnov na Hl. náměstí a následně od r. 2021 na Základní umělecké škole s. r. o. Krnov, kde prohlubuje své zkušenosti z pedagogické a hudební praxe.

Josef Křípal

hra na zobcovou flétnu

Zuzana Mihalcová

Hře na klavír se věnuje již od malička. Absolvovala studium hry na klavír na Církevní konzervatoři v Opavě pod vedením Mgr. Kamily Chmelové, kde se také zúčastnila barokních kurzů. Od roku 2022 působí na Základní umělecké škole s. r. o. jako učitelka hry na klavír. Láska k hudbě a velmi kladný vztah k dětem ji přivedly k učitelství a je velmi ráda, že může předávat lásku k hudbě dětem všech věkových kategorií.

Marek Tarkoš

Základy varhanní hry získal u pátra P. Solčányho, SJ. Poté pokračoval ve studiu na Církevní konzervatoři v Opavě, obor hra na varhany a církevní hudba u pedagogů L. Kubenky a T. Thona.
V průběhu studií na konzervatoři absolvoval varhanní kurzy pod vedením Sylviana Plyauta a Douglese Hollicka. V roce 2008 získal 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě.
Na Záladní umělecké škole s. r. o. působí od roku 2022 jako učitel hry na klavír a elektronické klávesové nástroje.

Mgr. Libor Richter

hra na zobcovou flétnu a lesní roh

Po studiích na Konzervatoři v Ostravě a JAMU v Brně účinkoval v orchestrech Státního divadla Ostrava (1985-1989), orchestru a sboru Slezského divadla Opava, byl členem skupiny lesních rohů Janáčkovy filharmonie Ostrava (1991-2002).

Vyučoval na několika ZUŠ: Opava, Háj ve Slezsku, Bruntál, Zlaté Hory. V letech 2002-2016 působil jako pedagog oboru hra na lesní roh na Janáčkově konzervatoři Ostrava. Je zván do porot soutěží ZUŠ.

Opakované umístění žáků v soutěžích ZUŠ, Pro Bohemia, Interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno, účast žáků v projektech s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Brno, s Českou filharmonií. Úspěšné přijetí žáků na konzervatoř, Ostravskou univerzitu a AMU Praha.

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. vyučuje hru na zobcovou flétnu a lesní roh od roku 2018.

Průběžně se dále vzdělává absolvováním odborných seminářů a kurzů, vystupuje sólově i v komorních uskupeních.

Back To Top