skip to Main Content

Aktuality

Účitelé

Žaneta Bočková DiS.

Vedoucí pěveckého oddělení, sólový zpěv, hra na klavír

Na ZUŠ s. r. o. působí od roku 2016 jako pedagog pěvecké hlasové výchovy a hry na klavír v Opavě.

Hudební vzdělání získala po absolvování studia na konzervatoři v Opavě.

 

BcA. Magdaléna Beňová

Vedoucí dechového oddělení, hra na zobcovou a příčnou flétnu

Je absolventkou studia hry na příčnou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Během svých studií se zúčastnila řady interpretačních seminářů a kurzů pod vedením předních světových flétnistů a setkala se s mnoha inspirativními osobnostmi. Jako orchestrální hráčka vystoupila např. v pražském Rudolfinu a také na některých zahraničních pódiích. Kladný vztah k dětem, trpělivost a láska k hudbě ji přivedla k pedagogické činnosti. Od roku 2015 vyučuje na Základní umělecké škole s.r.o. hru na zobcovou a příčnou flétnu. Své žáky pravidelně připravuje na vystoupení a soutěže a dále se účastní vzdělávacích seminářů a kurzů. Je šťastná, že tato práce je zároveň jejím koníčkem.

Ing. Lucie Pláteníková DiS.

Vedoucí klavírního oddělení, hra na klavír

Po absolvování gymnázia v Opavě a vysoké školy v Brně nastoupila v roce 2004 na Církevní konzervatoř v Opavě. Hlavní obor hru na varhany absolvovala ve třídě BcA. Lukáše Kubenky v roce 2010. Zúčastnila se varhanních kurzů pod vedením Sylviana Plyauta a Douglase Hollicka. V roce 2012 úspěšně absolvovala Metodické centrum klavírní pedagogiky na Hudební fakultě JAMU v Brně.

Od roku 2004 působí jako varhanice v chrámu Nanebevstoupení Panny Marie v Hrabyni a od roku 2010 také jako varhanice v krnovských chrámech. Spolupracuje s koncertní síní svatého Ducha a chrámovým sborem v Krnově.

Jako učitelka hudby pracuje od roku 2008. Pedagogem na ZUŠ s. r. o. v Krnově je od roku 2017. Své pedagogické znalosti si rozšiřuje na metodických seminářích a pedagogických kurzech.

Hana Pešková Dipl.um.

Vedoucí oddělení strunných a smyčcových nástrojů, hra na housle

Pochází z Vyškova, kde se učila hrát na housle a na zobcovou flétnu na zdejší ZUŠ. Po základní škole studovala na Církevní konzervatoři v Kroměříži – obor housle.

Od roku 1998 hraje v orchestru Slezského divadla v Opavě.

Na ZUŠ Krnov s. r. o. vyučuje od roku 2019 housle.

Babeta Lenhartová

hra na zobcovou a příčnou flétnu

V ZUŠ Krnov s.r.o. Působí od roku 2019. Předtím vyučovala na několika ZUŠ a jako soukromá učitelka hudby. Vystudovala konzervatoř v Bratislavě, obor akordeon a zobcová flétna. Později absolvovala víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze a v Ostravě, několik mezinárodních kurzů, seminářů a letních škol staré hudby a vzdělání si rozšířila ročním výcvikem muzikoterapie v Praze. Vychovala několik flétnových souborů, např. Arsant a Flauto Risonante.

Marie Veliká

sólový zpěv

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2005. Studium sólový zpěv absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě.

V ZUŠ s.r.o. vyučuje Pěveckou hlasovou výchovu, Pěvecký soubor a Přípravnou hudební výchovu. Své žáky pravidelně připravuje na vystoupení, soutěže a vede je k lásce k hudbě. Aktivně se účastní dalších vzdělávacích seminářů a kurzů.

Je držitelkou Ocenění v kultuře za rok 2018 v kategorii dlouhodobý přínos v kultuře města Krnova. Je členkou několika hudebních souborů, kapel – např Swing kvartet Bruntál, Maryband. Své zkušenosti z koncertní praxe předává svým žákům

Miroslav Calaba DiS.

sólový zpěv

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2016, je absolventem konzervatoře v Opavě.

Vystudoval obor sólový zpěv a obor církevní hudba.

Na ZUŠ s.r.o. vyučuje pěveckou hlasovou výchovu a hudební teorii. Jeho cílem je rozvinout pěvecký talent, lásku k hudbě, muzikalitu a hudební rozhled.

Svůj další profesní rozvoj získal na pěveckých seminářích a kurzech v ČR.

maestro Gian Luca Gualco

hra na klavír

Pochází z italského Janova. Vystudoval klavír na konzervatoři G. Verdiho v Turíně u Maestra profesora Luise Landea, asistenta Maestro Claudio Arrau, u kterého také studoval hru na klavír. Po roce 2000 koncertoval na samostatných koncertech po celém světě. Byl dvorním korepetitorem italské sopranistky Celestiny Casapietry, sólistky Staadt Oper Berlin a koncertoval v Německu a Itálii. Kromě koncertní činnosti, především s klasickým a romantickým repertoarem – MOZART, BEETHOVEN, CHOPIN, začíná komponovat vlastní skladby pro klavír v klasickém stylu s motivem moře. V roce 2011 mu vychází CD „Ballata sull’oceano“ a v roce 2013 natáčí nové autorské CD pro klavír a orchestr s Filharmonií Sofia. V létě tohoto roku jej čeká promoce v Jižní Americe – Argentina, Chile a Paraguay (solo piano + orchestr). Od roku 2015 vyučuje na ZUŠ s.r.o. klavír.

MgA. Olga Procházková

sólový zpěv

Sopranistka, sólistka opery Slezského divadla v Opavě. Studovala zpěv na brněnské konzervatoři. Dále na Janáčkově akademii múzických umění u Ing. E. Hrubeše st. a pros. J Hladíkové. Během studia se stala laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Současně působila dvě sezóny jako sólistka opery Moravskoslezského divadla v Ostravě. Hostovala též ve Státní opeře Praha, v Janáčkově divadle v Brně a v opeře Moravského divadla v Olomouci.

Koncertuje na různých místech České republiky a také v Evropě (Francie, Polsko, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko, Chorvatsko). Spolupracovala s mnoha hudebními tělesy (orchestr Slezského divadla v Opavě, Gdaňská filharmonie, Katovický komorní orchestr, Ratibořský komorní orchestr, Olomoucká filharmonie).

V roce 2003 získala prestižní centu Petra Bezruče za mnoholeté zásluhy o kulturní tvář města Opavy. V roce 1995 vytvořila spolu s varhaníkem a klavíristou Františkem Šmídem koncertní duo a natočila několik CD.

Od roku 2014 se věnuje také pedagogické činnosti jako učitelka zpěvu v ZUŠ Javorník a od roku 2017 v ZUŠ s. r. o. v Krnově. Vzhledem k dlouholeté praxi na divadelních prknech i koncertních pódiích může předávat své zkušenosti a znalosti mladé generaci. Její žáci se úspěšně účastní okresních a krajských kol pěveckých soutěží a jsou také úspěšnými uchazeči při přijímacích zkouškách na střední školy pedagogického typu.

Václav Strouhal

hra na klavír a klávesy

Před léty externě působil na ZUŠ s.r.o. jako korepetitor a učitel na klavír. Již od mládí působil a působí v několika regionálních hudebních seskupení a kapelách jako hráč na klavír, klávesové nástroje, trubku a příležitostně i na kytaru. Má mnohaleté zkušenosti v několika hudebních žánrech – dechová hudba, komorní hudba, vážná hudba, big beat, jazz, swing, blues. Svůj hudební rozhled se snaží implementovat i do výuky svých žáků. Je členem hudebních souborů Swing kvartet (Bruntál), Maryband (Krnov), All Stars Tribute (Rýmařov).

Od září 2020 učí na ZUŠ s. r. o. hru na klavír a hru na elektronické klávesové nástroje na plný úvazek. Dálkově studuje hru na trubku na Církevní konzervatoři v Opavě.

Pavel Zbořil

hra na kytaru, el. kytaru a basovou kytaru

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2015. Studium absolvoval na Lidové konzervatoři v Ostravě. Hře na kytaru se věnuje již řadu let, má dlouholetou praxi ve vystupování na pódiích.Hrál v různých rockových kapelách HMTD (Krnov), Maraton (Horní Benešov), Autogen (Praha), Queen revival Princess (Krnov) – v této kapele působí již 23 let a odehrál s ní již ca. 1400 koncertů po celé Evropě.

V ZUŠ s.r.o. vyučuje hudební obor: hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru, hra na basovou kytaru.

Aktivně se zúčastňuje kytarových seminářů (Štěpán Rak a Jan Rak, atd.). Své žáky vede k lásce k hudbě, jeho cílem je aby se z žáků stali pohotový hudebníci, kteří budou schopni studovat dále na konzervatoři nebo budou schopni se uplatnit v různých amatérských hudebních souborech.

Josef Pak DiS.

hra na kytaru, klávesy a klavír

Marek Ličartovský DiS.

hra na klavír

Josef Křípal

hra na zobcovou flétnu

Mgr. Kateřina Pachtová

hra na klavír

Mgr. Libor Richter

hra na zobcovou flétnu a lesní roh

Po studiích na Konzervatoři v Ostravě a JAMU v Brně účinkoval v orchestrech Státního divadla Ostrava (1985-1989), orchestru a sboru Slezského divadla Opava, byl členem skupiny lesních rohů Janáčkovy filharmonie Ostrava (1991-2002).

Vyučoval na několika ZUŠ: Opava, Háj ve Slezsku, Bruntál, Zlaté Hory. V letech 2002-2016 působil jako pedagog oboru hra na lesní roh na Janáčkově konzervatoři Ostrava. Je zván do porot soutěží ZUŠ.

Opakované umístění žáků v soutěžích ZUŠ, Pro Bohemia, Interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno, účast žáků v projektech s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Brno, s Českou filharmonií. Úspěšné přijetí žáků na konzervatoř, Ostravskou univerzitu a AMU Praha.

Na ZUŠ s. r. o. vyučuje hru na zobcovou flétnu a lesní roh od roku 2018.

Průběžně se dále vzdělává absolvováním odborných seminářů a kurzů, vystupuje sólově i v komorních uskupeních.

Tereza Zbořilová

hra na zobcovou a příčnou flétnu

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor příčná flétna. V současnosti je studentkou Univerzity Palackého v Olomouci (muzikologie). Své vzdělávání dále doplňuje
aktivní účastí na různých kurzech.

Na ZUŠ s.r.o. působí od roku 2018, vyučuje příčnou flétnu a zobcovou flétnu. Své žáky vede především k lásce k hudbě a k radosti ze hry, snaží se prohlubovat jejich fantazii a klade důraz na přirozený rozvoj žáka.

Back To Top