skip to Main Content

Májové souznění

Ve čtvrtek 19. května se konalo v koncertní síni vystoupení žáků, které neslo název Májové souznění. Představili se žáci ve hře na zobcovou a příčnou flétnu ze třídy paní učitelky BcA. Magdalény Beňové a žáci ve hře na klavír a…

Hudební přání maminkám

Klavírní předehrávka, pod vedením paní učitelky Lucie Pláteníkové, "Hudební přání maminkám" byla věnována všem maminkám jako poděkování za ochotu a trpělivost starat se o své děti v nelehké covidové době. Děti nejen zahrály lidovou píseň a čtyřruční hru, ale také…

Absolventský koncert

Ve středu 4. května 2022 se rozezněla hudební síň školy absolventským koncertem. Absolventů bylo celkem šest a to v těchto oborech: hra na klavír, hra na akustickou kytaru, hra na elektrickou kytaru, sólový zpěv. Atmosféra byla slavnostní a všem se…

Jarní koncert v Bruntále

Jarní koncert v terapeutické dílně Polárka v Bruntále se uskutečnil, k velkému překvapení, za velké účasti posluchačů, kteří vytvořili skvělou atmosféru, při níž děti nejen zpívaly písně různých žánrů za skvělého klavírního doprovodu p. učitele Strouhala, ale také hrály na…

Mezinárodní interpretační soutěž

V pátek 8. dubna 2022 se konala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě  mezinárodní interpretační soutěž v oborech hra na dechové žesťové nástroje, hra na klavír a zpěv. Soutěž s názvem Pro Bohemia Ostrava 2022 je velmi prestižní a  tohoto již 20.…

Okresní kolo ZUŠ – dechové nástroje

Žáci Základní umělecké školy s.r.o. ze třídy paní učitelky BcA. Magdalény Beňové slavili velký úspěch na okresním kole ZUŠ soutěže dechových nástrojů , kde v silné konkurenci získali 3 zlatá pásma a jedno stříbrné. 2 žákyně budou naši školu dále…

Back To Top