skip to Main Content

Májové souznění

Ve čtvrtek 19. května se konalo v koncertní síni vystoupení žáků, které neslo název Májové souznění. Představili se žáci ve hře na zobcovou a příčnou flétnu ze třídy paní učitelky BcA. Magdalény Beňové a žáci ve hře na klavír a…

Hudební přání maminkám

Klavírní předehrávka, pod vedením paní učitelky Lucie Pláteníkové, "Hudební přání maminkám" byla věnována všem maminkám jako poděkování za ochotu a trpělivost starat se o své děti v nelehké covidové době. Děti nejen zahrály lidovou píseň a čtyřruční hru, ale také…

Absolventský koncert

Ve středu 4. května 2022 se rozezněla hudební síň školy absolventským koncertem. Absolventů bylo celkem šest a to v těchto oborech: hra na klavír, hra na akustickou kytaru, hra na elektrickou kytaru, sólový zpěv. Atmosféra byla slavnostní a všem se…

Jarní koncert v Bruntále

Jarní koncert v terapeutické dílně Polárka v Bruntále se uskutečnil, k velkému překvapení, za velké účasti posluchačů, kteří vytvořili skvělou atmosféru, při níž děti nejen zpívaly písně různých žánrů za skvělého klavírního doprovodu p. učitele Strouhala, ale také hrály na…

Zrzavý salon

V pátek 29. 4. 2022 jsme se s výtvarným oborem zúčastnili přehlídky ZRZAVÝ SALON, která je 9. ročníkem výtvarné přehlídky prací žáků Základních uměleckých škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Letos jsme si jako školní téma zvolili "Šaty jako objekt" a…

Jarní koncert Bruntál

Dne 25. dubna v prostorách hudebny ZŠ na Cihelní ulici v Bruntále proběhl Jarní koncert. Vystoupení zahájila i uzavřela poezie Jaroslava Seiferta v podání malých recitátorek z literárně-dramatického oboru pod vedením p. uč. Jitky Rosenbaumové. Obsah básní byl jarní, stejně…

DEN ZEMĚ

V rámci tradičního jarmarku uspořádaného k příležitosti Dne Země, jste se s námi mohli setkat na Hlavním náměstí. Měli jsme pro vás připraveny výtvarné a hudební dílny a moc jsme si to s vám užili. Pokud se vám s námi…

MEZI SVĚTY

Ve středu 20. dubna se v OD Prior na Hlavním náměstí konala vernisáž výstavy MEZI SVĚTY, kterou byla zahájena nejen výstava, kterou můžete stále shlédnout, ale také benefiční aukce těchto obrazů. Velice vám děkujeme, že jste se přišli podívat a…

Mezinárodní interpretační soutěž

V pátek 8. dubna 2022 se konala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě  mezinárodní interpretační soutěž v oborech hra na dechové žesťové nástroje, hra na klavír a zpěv. Soutěž s názvem Pro Bohemia Ostrava 2022 je velmi prestižní a  tohoto již 20.…

Ponožkový den

Základní škola a Praktická škola Slezského odboje Opava po dvouleté přestávce opět uspořádala přehlídku vystoupení dětí a žáků ke Světovému dni Downova syndromu. Ten připadá na 21. března a svými čísly připomíná strojení chromozomu. Zvětšené chromozomy jsou podobné ponožkám. Proto…

Back To Top