Skip to content

Koncert klavíristů v Opavě

Ve středu 12. června se konal koncert klavíristů ze třídy paní učitelky Kláry Fedrselové a pana učitele Marka Fedrsela, kteří navštěvují výuku hry na klavír při pobočce na ZŠ Ilji Hurníka v Opavě. Děti svými výkony potěšily všechny zúčastněné posluchače.…

Číst více

Magická akademie

V úterý 18. června se v koncertní síni Základní umělecké školy Drahomíra Malovaného konalo divadelní představení plné čar a kouzel Magická akademie, které připravili žáci literárně-dramatického oboru pod vedením MgA. Jitky Rosenbaumové. Děkujeme všem účinkujícím a také rodičům za podporu…

Číst více

Flétnové vystoupení v Opavě

Ve čtvrtek 13. června se představili flétnisté ze třídy paní učitelky Magdalény Beňové, kteří navštěvují výuku hry na flétnu v Opavě. Děti svými výkony potěšily nejen paní učitelku, ale především své rodiče. Všem děkujeme za společně strávený čas a hezký…

Číst více

Hudební vystoupení v Opavě

V Opavě žáci detašovaného pracoviště v Základní škole Šrámkova, navštívili další Mateřskou školu a dětem uspořádali hudební vystoupení. Všechny děti s nadšením poslouchaly každé hudební číslo a odměnily ho potleskem. Děkujeme Mateřské škole Sedmikrásky za pozvání a dětem naší umělecké…

Číst více

Výstava v Branticích

V pátek 7. června byl otevřen Obecní úřad v Branticích v netradičním pozdně odpoledním čase. To abychom přivítali všechny, kteří se přišli podívat na výsledky celoroční práce žáků výtvarného oboru paní učitelky Dagmar Stavárkové. Po krátkém pěveckém vystoupení žákyň paní…

Číst více

O veliké řepě

Děti z přípravného ročníku literárně-dramatického oboru, který probíhá na MŠ Svatováclavské, zažily své úplně první vystoupení. Všechny děti si společně pro rodiče připravily známou pohádku O veliké řepě, která se jim velmi povedla a tímto jim gratulujeme ke krásnému výkonu❤️

Číst více

Výstava v Bruntále

V minulém týdnu byla zahájena výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru působícího na pracovišti Základní školy Cihelní v Bruntále pod vedením paní učitelky Dagmar Stavárkové. Třetí ročník výstavy s názvem „Galerie na chodbě“ prezentuje více než 80 plošných a prostorových prací rozmístěných…

Číst více
Back To Top