skip to Main Content

Aktuality

Účitelé

BcA. Petra Tomášková

metodik VO, propagační pracovník

Na ZUŠ s.r.o. působí jako učitelka výtvarného oboru. Studium absolvovala na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě, obor tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design a obor Kresba na Fakultě umění Ostravské univerzity. Práci s dětmi a dospělými se věnuje od roku 2010, jako učitelka výtvarného oboru, lektorka výtvarných kurzů a vedoucí výtvarných táborů. Tato práce ji naplňuje a je především jejím koníčkem. Žáky se snaží vést k tvůrčí náladě a prohlubovat jejich zálibu v umění, hledat správný směr a techniky vyhovující jejich jednotlivým osobnostem a podporovat je ve vlastní tvorbě i ve spolupráci s ostatními. Se třídou se prezentuje na každoroční školní výstavě „Výtvarná výpověď dětí“ a také na výstavách v prostorách vily krnovské pobočky ČSOB. Účastní se také soutěží a přehlídek. Svůj pedagogický rozhled si dále rozšiřuje na kurzech, seminářích a školeních souvisejících s výtvarnou výchovou.

Mgr. Zuzana Tihlaříková

V Základní umělecké škole s.r.o. působí jako pedagog od roku 1997. Studium absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje výtvarný obor a je školním metodikem tohoto oboru. Práce svých žáků pravidelně úspěšně prezentuje na výstavách, soutěžích a přehlídkách ZUŠ na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Žáky s profesním zájmem o obor úspěšně připravuje k talentovým zkouškám na umělecké školy. Je lektorkou výtvarných workshopů pro rodiče a žáky. Pedagogickou i odbornou způsobilost si nadále rozšiřuje na kurzech, seminářích a setkáváních pedagogů.

Mgr. Alice Kernová

propagační pracovník

Od roku 2016 je vyučujícím pedagogem výtvarného oboru na Základní umělecké škole s.r.o.
Studium absolvovala na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě – obor Propagační grafika a výtvarnictví, obor Kresba na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě.
Pedagogické vzdělání získala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě obor Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy.

Výtvarný obor navštěvují žáci všech věkových kategorií, od nejmenších až po studenty středních škol.
Každoročně prezentuje výtvarné práce žáků na výstavách, pravidelně v prostorách Městského informačního centra nebo ČSOB a.s. v Krnově.
Několikrát do roka také organizuje tradiční výstavy v prostorách školy, zúčastňuje se výtvarných přehlídek oborů základních uměleckých škol v Opavě nebo Ostravě. Pravidelně žáci zasílají výtvarné práce do regionálních nebo celorepublikových soutěží.
Připravuje žáky na talentové zkoušky uměleckých škol.
Účastní se kurzů, přednášek a vzdělávacích seminářů.
O prázdninách pořádá každým rokem Výtvarný plenér Krnov – mé město.

Věnuje se také vlastní výtvarné tvorbě, která zahrnuje kresby, malby, airbrush techniku nebo nástěnné malby, které realizovala v Rakousku.

Mgr. Dagmar Stavárková

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog déle než deset let. Studium absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě a pedagogické vzdělání získala na OU v Ostravě

V ZUŠ s.r.o. vyučuje literárně-dramatický a výtvarný obor. Žáky vede nejen k objevování, získávání a rozvíjení svých schopností, znalostí, zkušeností, dovedností v příslušném oboru, ale i k výtvarnému či dramatickému prožitku v hodinách, samostatnému názoru, k nesení odpovědnosti za něj. Vždy se snaží mít skupinu žáků jako partu, která táhne za jeden provaz s důrazem na vzájemnou pomoc mezi sebou.

Každoročně prezentuje výtvarné práce svých žáků na výstavách, na kterých se při vernisážích v kulturní části představují i její žáci z literárně-dramatického oboru.

Své odborné znalosti a dovednosti si nadále rozšiřuje na dalších vzdělávacích kurzech, dílnách a seminářích, přičemž nově získané informace ihned aplikuje do praxe.

Back To Top