Skip to content

Aktuality

Účitelé

Markéta Charousková

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako učitelka výtvarného oboru. Studium absolvovala na šperkařské střední umělecko-průmyslové škole v Turnově, obor plošné a plastické rytí kovů. Protože pochází z umělecké rodiny, věnuje se tvorbě prakticky od doby, kdy udržela tužku v ruce. Krom kresby a malby si v ateliérech svého otce přičichla také k sochařské keramice a v dospělosti své znalosti rozšířila o základy užitkové keramiky a točení na hrnčířském kruhu. Jak sama říká, její fascinace uměleckými řemesly nezná mezí. Obdivuje řemeslnou výrobu jakéhokoliv druhu. Díky šperkařské škole si mohla vyzkoušet takřka všechny obory, které se na škole vyučují. At´ už to bylo broušení drahých kamenů, umělecké kovářství nebo zlatnictví. V současné době se věnuje hlavně malbě na textil a občas si odskočí k olejomalbě. Její výrobky jsou v mnoha zemích jako například ve Francii, Americe, nebo Africe… „V uměleckých dílech mám ráda hravost, nápad a příběh. Děti se hravosti učit nemusí, ti ji mají od Pánaboha. V dospělosti tuto schopnost bohužel ztrácíme a musíme se ji znovu učit. Těší mě spolu s dětmi zdokonalovat jejich um tak, abych zbytečně nepotlačovala a hlavně neoklešťovala jejich představivost a hlavně jedinečnost každého z nich.“

BcA. Petra Tomášková

Vedoucí VO a LDO oddělení, PR pracovník

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako učitelka výtvarného oboru. Studium absolvovala na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě, obor tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design a obor Kresba na Fakultě umění Ostravské univerzity. Práci s dětmi a dospělými se věnuje od roku 2010, jako učitelka výtvarného oboru, lektorka výtvarných kurzů a vedoucí výtvarných táborů. Tato práce ji naplňuje a je především jejím koníčkem. Žáky se snaží vést k tvůrčí náladě a prohlubovat jejich zálibu v umění, hledat správný směr a techniky vyhovující jejich jednotlivým osobnostem a podporovat je ve vlastní tvorbě i ve spolupráci s ostatními. Se třídou se prezentuje na každoroční školní výstavě „Výtvarná výpověď dětí“ a také na výstavách v prostorách vily krnovské pobočky ČSOB. Účastní se také soutěží a přehlídek. Svůj pedagogický rozhled si dále rozšiřuje na kurzech, seminářích a školeních souvisejících s výtvarnou výchovou.

Mgr. Zuzana Tihlaříková

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s.r.o. působí jako pedagog od roku 1997. Studium absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Práce svých žáků pravidelně úspěšně prezentuje na výstavách, soutěžích a přehlídkách ZUŠ na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Žáky s profesním zájmem o obor úspěšně připravuje k talentovým zkouškám na umělecké školy. Je lektorkou výtvarných workshopů pro rodiče a žáky. Pedagogickou i odbornou způsobilost si nadále rozšiřuje na kurzech, seminářích a setkáváních pedagogů.

Mgr. Dagmar Stavárková

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako pedagog déle než deset let. Studium absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě a pedagogické vzdělání získala na OU v Ostravě

Na Základní umělecké škole s. r. o. vyučuje literárně-dramatický a výtvarný obor. Žáky vede nejen k objevování, získávání a rozvíjení svých schopností, znalostí, zkušeností, dovedností v příslušném oboru, ale i k výtvarnému či dramatickému prožitku v hodinách, samostatnému názoru, k nesení odpovědnosti za něj. Vždy se snaží mít skupinu žáků jako partu, která táhne za jeden provaz s důrazem na vzájemnou pomoc mezi sebou.

Každoročně prezentuje výtvarné práce svých žáků na výstavách, na kterých se při vernisážích v kulturní části představují i její žáci z literárně-dramatického oboru.

Své odborné znalosti a dovednosti si nadále rozšiřuje na dalších vzdělávacích kurzech, dílnách a seminářích, přičemž nově získané informace ihned aplikuje do praxe.

Back To Top