skip to Main Content

Školní řád, platný od 25. 8. 2020

Školní vzdělávací program, platný od 1. 9. 2020

Výroční zpráva o činnosti školy 2019-2020

Inspekční zpráva 6.6.2014

GDPR Informovaný souhlas pro žáky

Přihlášky do a Odhlášky z ZUŠ Krnov

Přihláška do ZUŠ s.r.o. – HO (Hudební obor)

Přihláška do ZUŠ s.r.o. – LDO (Literárně dramatický obor)

Přihláška do ZUŠ s.r.o. – TO (Taneční obor)

Přihláška do ZUŠ s.r.o. – VO  (Výtvarný obor)

Odhláška z ZUŠ s.r.o. – HO (Hudební obor)

Odhláška z ZUŠ s.r.o. – LDO (Literárně dramatický obor)

Odhláška z ZUŠ s.r.o. – TO (Taneční obor)

Odhláška z ZUŠ s.r.o. – VO  (Výtvarný obor)

Ke koronaviru

Obnovení prezenční výuky v ZUŠ s.r.o. ke dni 11. května 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Doporučené postupy vzdělávání na dálku

Provoz škola a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (manuál)

Back To Top