Skip to content

Výtvarný obor

Mgr. Dagmar Stavárková

Mgr. Zuzana Tihlaříková

BcA. Petra Tomášková

Vedoucí VO a LDO oddělení, PR pracovník

Markéta Charousková

Hudební obor

BcA. Magdaléna Beňová

Vedoucí dechového oddělení, hra na zobcovou a příčnou flétnu

Žaneta Bočková DiS.

Vedoucí pěveckého oddělení, sólový zpěv, hra na klavír

maestro Gian Luca Gualco

hra na klavír

Hana Pešková Dipl.um.

Vedoucí oddělení strunných a smyčcových nástrojů, hra na housle

Ing. Lucie Pláteníková DiS.

Vedoucí klavírního oddělení, hra na klavír

MgA. Olga Procházková

sólový zpěv

Marie Veliká

sólový zpěv

Pavel Zbořil

hra na kytaru, el. kytaru a basovou kytaru

Mgr. Libor Richter

hra na zobcovou flétnu a lesní roh

Josef Křípal

hra na zobcovou flétnu

Marek Ličartovský DiS.

hra na klavír

Marek Tarkoš

Mgr. Kateřina Pachtová

Zuzana Mihalcová

Bc. et BcA. Jan Kyjovský

Kristýna Kopečková DiS.

sólový zpěv, soubor

Klára Fedrselová, DiS.

hra na klavír

Marek Fedrsel

Hra na klavír

Kateřina Kubaláková, Dis.

Hra na klavír, sólový zpěv

Barbora Tomečková

Hra na hoboj, hra na zobcovou flétnu, hudební nauka
Back To Top