skip to Main Content

Mgr. Alice Kernová

propagační pracovník

a.kernova@zus-krnov.cz

Mgr. Dagmar Stavárková

Mgr. Zuzana Tihlaříková

BcA. Petra Tomášková

propagační pracovník

p.tomaskova@zus-krnov.cz

Michaela Kotnauer Juříková

metodik pro TO

m.jurikova@zus-krnov.cz

Mgr. Daniela Kurečková

Bc. Tamara Vlachynská

BcA. Magdaléna Beňová

zobcová flétna, příčná flétna

m.benova@zus-krnov.cz

Žaneta Bočková DiS.

sólový zpěv, klavír

z.bockova@zus-krnov.cz

Miroslav Calaba DiS.

sólový zpěv

m.calaba@zus-krnov.cz

MgA., Mgr. Dorota Grossová

maestro Gian Luca Gualco

Jindřich Kupka

Babeta Lenhartová

zobcová flétna, klavír

b.lenhartova@zus-krnov.cz

Zdeněk Mikeška

Hana Pešková Dipl.um.

Ing. Lucie Pláteníková DiS.

sólový zpěv, klavír

l.platenikova@zus-krnov.cz

MgA. Olga Procházková

Mgr. Libor Richter

hra zobcovou flétnu a hra na lesní roh

l.richter@zus-krnov.cz

Václav Strouhal

Marie Veliká

metodik pro HO

sólový zpěv

m.velika@zus-krnov.cz

Pavel Zbořil

kytara, el. kytara, basová kytara

p.zboril@zus-krnov.cz

Tereza Zbořilová

zobcová flétna, příčná flétna

t.zborilova@zus-krnov.cz

Back To Top