Skip to content

Základní umělecká škola Drahomíra Malovaného s.r.o. se ve svých strategických dlouhodobých cílech zaměřuje především na tyto oblasti:

1) Neustálé zkvalitňování výuky.

Nástroje: pravidelné pedagogické rady, systém řízení jednotlivých oborů odbornými metodiky, kontroly a hospitační činnost.

2) Každoroční kvalitní příprava žáků na přijetí na umělecké školy vyššího typu.

Nástroje: rozšířená výuka se zaměřením na přípravu na talentové zkoušky.

3) Účast na tradičních kulturně-společenských akcích v Krnově a ostatních obcích okresu Bruntál, kde pracují další odloučená místa školy poskytující vzdělávání.

Nástroje: každoroční příprava výtvarných výstav, tanečních vystoupení, pěveckých koncertů a dramatických vystoupení.

4) Účast na tradičních přehlídkách, salonech a celostátních soutěžích pro žáky ZUŠ.

Nástroje: příprava a účast na výtvarných, tanečních a dramatických přehlídkách, na výtvarných salonech, na postupových výtvarných, tanečních a dramatických soutěžích pro žáky ZUŠ.

5) Spolupráce s partnery na pořádání kulturních akcí.

Nástroje: každoroční spolupráce na pořádání výtvarných výstav, tanečních vystoupení, pěveckých koncertů a dramatických vystoupení.

6) Další odborné vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nástroje: organizační a finanční podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, oceňování a odměňování aktivních pedagogických pracovníků.

7) Postupné rozšiřování činnosti školy na celoživotní vzdělávání.

Nástroje: příprava a budování materiálně-technického zajištění pro celoživotní vzdělávání.

Back To Top