Skip to content

Základní umělecká škola Drahomíra Malovaného s.r.o.

Základní umělecká škola Drahomíra Malovaného s.r.o. poskytuje vzdělávání v uměleckých oborech pro děti a mládež již od roku 1993. Naše škola se stala neoddělitelnou součástí kulturně-společenského života v Krnově, v Bruntále, v Opavě, v Úvalně, v Zátoru, v Branticích, v Lichnově a v dalších obcích Moravskoslezského kraje. Vzdělávání ve výtvarném oboru, tanečním oboru, literárně-dramatickém oboru a hudebním oboru je tak zpřístupněno nejen dětem v městech ale i v okolních obcích. Celkem má naše škola 21 míst vzdělávání.

Učitelé a žáci Základní umělecké školy Drahomíra Malovaného s.r.o. každoročně pořádají, nebo se účastní, více jak 150 kulturních akcí. Jednak to jsou tradiční výtvarné výstavy: „Výtvarná výpověď dětí“ v Krnově, „Výtvarná výpověď dětí“ v Bruntále, „Dětská výtvarná tvorba“ v Zátoru, „Dětská výtvarná tvorba“ v Úvalně, „Dětská výtvarná tvorba“ v Branticích, „Barevný svět dětí“ v Lichnově …, tradiční taneční vystoupení t. s. Rytmik „Tanec je naše radost“ a „Tanec mezi tóny“ v Krnově, taneční představení t.s. Stonožka v Městském divadle v Bruntále …, divadelní představení „Děti dětem“ v Loutkovém divadle v Opavě …, hudební koncerty „Oslavy osvobození“, „Vánoční koncert“, „Koncert vítězů“ v Krnově, „Předvánoční setkání“ v Lichnově …, a jednak přehlídky a soutěže ZUŠ, mistrovství ČR v dětském tanci apod. Podrobnější informace o akcích školy najdete ve „Výroční zprávě o činnosti školy“.

Od roku 1994 připravují učitelé Základní umělecké školy Drahomíra Malovaného s.r.o. své žáky na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením. Do roku 2015 bylo přijato na umělecké školy vyššího typu bezmála 300 našich žáků. Procento úspěšnosti přijetí našich žáků na střední umělecké školy a vysoké umělecké školy se pohybuje mezi 80 – 100% !
Za nadstandardní výsledky ve vzdělávání byl naší škole Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska udělen dvakrát „Certifikát kvality“, škole bylo uděleno ministrem vlády ČR poděkování za práci, předsedou vlády ČR a velvyslancem ČR v Mongolsku poděkování a učitelům naší školy také byla vícekrát udělena ocenění Města Krnova apod.

O vzdělávání v naší škole je stále značný zájem. V posledních letech měla Základní umělecká škola Drahomíra Malovaného s.r.o. vždy naplněnou svou kapacitu, tj. 860 žáků.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2022-2023

Back To Top