Skip to content

Krajský slet v Opavě

Celý taneční obor z Opavy vytvořil úvod a závěr velkého Krajského sletu na Tyršově stadionu v Opavě v neděli 2. června 2024. Nejprve tanečnice vytvořily na krásnou hudbu – Vltavu – nápis SLET, který po hymně, zpívané Veronikou Beranovou z TO Opava, přeměnily na nápis 2024. Po prudkém dešti následovala přehlídka pohybových skladeb od dětí po dospělé cvičence. Na závěrečnou skladbu nastoupila opět děvčata se svou připravenou choreografií LOUKA, kde se prolínaly nejmenší tanečnice – KRTCI s většími – KVĚTINAMI. Závěr patřil krokovce, která bude prolínat Všesokolský slet v Praze. Všechna děvčata sklidila velký potlesk a přispěla svým vystoupením k dalším oslavám města Opavy. Poděkování za přípravu patří učitelkám Žanetě Bočkové, Zuzce Přecechtělové a Daniele Kurečkové.

Back To Top