Skip to content

Pochází z Brna, kde v roce 2012 absolvoval obor klasický klavír na Janáčkově konzervatoři u pana prof. Milana Vaška. Jako muzikant se věnuje i jazzové hudbě. Byl studentem katedry jazzové interpretace, kde se setkával se zahraničními pedagogy jako např. s prof. L. Šrámkem, V. Spilkou, apod. Jako pedagog a korepetitor vyučoval na mnoha ZUŠ, např. v Brně nebo Blansku. Poté, od roku 2018, zakotvil na ZUŠ Krnov na Hl. náměstí a následně od r. 2021 na Základní umělecké škole s. r. o. Krnov, kde prohlubuje své zkušenosti z pedagogické a hudební praxe.

Back To Top