Skip to content

Vystudovala obor hra na hoboj na brněnské konzervatoři u Milana Kaňáka a
Hany Bartoníkové. Absolvovala roční stáž ve třídě hobojisty Kristjána Stephensena na Tónlistarskóli
Reykjavík na Islandu. Účastnila se mezinárodních hudebních kurzů v Bayreuthu.
Bezmála 30 let působila jako 1. hobojistka Moravského divadla v Olomouci, spolupracovala
s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií B. Martinů ve Zlíně, Komorní filharmonií Pardubice,
Posádkovou hudbou Olomouc a mnoha dalšími hudebními tělesy na pódiích u nás i v zahraničí.
Podílela se na řadě nahrávek pro Český rozhlas, spolupracovala na tvorbě hudby k rozhlasovým
pohádkám nebo audioknihám.
Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného v Krnově působí od roku 2023 jako učitelka hry na zobcovou flétnu,
hoboj, klavír a učitelka hudební nauky. Jejím přesvědčením je, že hudba, stejně jako život sám, by
měla hlavně přinášet radost. Dětem i dospělým.

Back To Top