Skip to content

Vystudovala sólový zpěv na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě pod vedením
profesorky Mgr. Barbory Habustové.
Během studia vystupovala ve Slezském divadle v Opavě v baletu Juno a Avos, jednu z hlavních
pěveckých rolí měla v opeře Pošťácká pohádka od Jindřicha Feldy a zazpívala si také
s komorním souborem na Vánoční mši Jana Jakuba Ryby.
Hudbě se věnuje už od 8 let, má velkou praxi s vystupováním na pódiu. Mimo jiné byla hlavní
zpěvačka v krnovském hudebním souboru SAH, se kterým účinkovala v České republice, ale
také mimo ČR, např. Lapkové z Drakova, vánoční trhy v ČR, živé vysílání v TV Noe.
SAH se také zúčastnil v roce 2013 soutěže Moravia Talent, ve které získal 2. místo.
V roce 2016 spolupracovala a vystupovala s umělcem Tomášem Kočkem.
A je garantkou pěvecké souteže pro mateřské a základní školy ZPÍVEJ.
Během své hudební cesty měla několik pedagogů, mezi nimiž jsou Nevena Lilová, operní
pěvkyně Tereza Kavecká, Simona Mrázová a zmiňovaná Barbora Habustová.
Jejím cílem je předat žákům své zkušenosti a vést je k lásce k hudbě a k radosti z ní.

Back To Top