Skip to content

Po studiích na Konzervatoři v Ostravě a JAMU v Brně účinkoval v orchestrech Státního divadla Ostrava (1985-1989), orchestru a sboru Slezského divadla Opava, byl členem skupiny lesních rohů Janáčkovy filharmonie Ostrava (1991-2002).

Vyučoval na několika ZUŠ: Opava, Háj ve Slezsku, Bruntál, Zlaté Hory. V letech 2002-2016 působil jako pedagog oboru hra na lesní roh na Janáčkově konzervatoři Ostrava. Je zván do porot soutěží ZUŠ.

Opakované umístění žáků v soutěžích ZUŠ, Pro Bohemia, Interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno, účast žáků v projektech s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Brno, s Českou filharmonií. Úspěšné přijetí žáků na konzervatoř, Ostravskou univerzitu a AMU Praha.

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. vyučuje hru na zobcovou flétnu a lesní roh od roku 2018.

Průběžně se dále vzdělává absolvováním odborných seminářů a kurzů, vystupuje sólově i v komorních uskupeních.

Back To Top