Skip to content

Šrámkohraní 2022

Díky spojení Základní umělecké školy s.r.o. a Základní školy Šrámkova v Opavě proběhlo za pěkného počasí ve čtvrtek 27. května Šrámkování. Jednalo se o hudební a taneční vystoupení žáků pod širým nebem, které probíhalo před prostranstvím Základní školy Šrámkova. Program byl velmi pestrý, jak tancem, tak vystoupením žáků ve hře na klavír, flétnu, housle a nechyběl ani sólový zpěv. Celou akci provázela velmi příjemná veselá atmosféra, kdy každé vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem přítomných diváků. Všem dětem děkujeme za pěkná vystoupení.

Back To Top