Skip to content

Výstava Výtvarného oboru v Bruntále

Po dvouleté pauze se opět mohli sejít milovníci výtvarného umění s žáky a jejich rodiči na slavnostním otevření výstavy výtvarného oboru Základní umělecké školy s.r.o. působící v prostorách ZŠ Cihelní v Bruntále.

Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo pěvecké a instrumentální vystoupení žáků hudebního oboru pod vedením paní učitelky Babety Lenhartové a pánů učitelů Miroslava Calaby a Václava Strouhala.

Hojná účast hostů i žáků a jejich kladné ohlasy byly nejlepším oceněním úspěšnosti výstavy ve foyer bruntálského Městského divadla.

Poděkování za zdařilou akci proto patří pracovníkům Městského divadla za jejich vstřícnost a spolupráci, paní učitelce Dagmar Stavárkové za organizaci celé akce, již výše jmenovaným pedagogům školy za hudební vystoupení a všem žákům a jejich rodičům za jejich podíly při výtvarné tvorbě.

Back To Top