Skip to content

Májové souznění

Ve čtvrtek 19. května se konalo v koncertní síni vystoupení žáků, které neslo název Májové souznění. Představili se žáci ve hře na zobcovou a příčnou flétnu ze třídy paní učitelky BcA. Magdalény Beňové a žáci ve hře na klavír a trubku pod vedením pana učitele Václava Strouhala. Posluchači slyšeli velmi hezké výkony dětí, zvláště jsme ocenili vystoupení žáků, pro které to byla jejich premiéra. Děkujeme pedagogům za přípravu vystoupení a veliké dík patří také rodičům žáků, kteří děti podporují v jejich uměleckém rozvoji.

Back To Top