skip to Main Content

Májové souznění

Ve čtvrtek 19. května se konalo v koncertní síni vystoupení žáků, které neslo název Májové souznění. Představili se žáci ve hře na zobcovou a příčnou flétnu ze třídy paní učitelky BcA. Magdalény Beňové a žáci ve hře na klavír a…

Jarní koncert v Bruntále

Jarní koncert v terapeutické dílně Polárka v Bruntále se uskutečnil, k velkému překvapení, za velké účasti posluchačů, kteří vytvořili skvělou atmosféru, při níž děti nejen zpívaly písně různých žánrů za skvělého klavírního doprovodu p. učitele Strouhala, ale také hrály na…

Back To Top