skip to Main Content

V Základní umělecké škole s.r.o. působí jako pedagog od roku 1997. Studium absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje výtvarný obor a je školním metodikem tohoto oboru. Práce svých žáků pravidelně úspěšně prezentuje na výstavách, soutěžích a přehlídkách ZUŠ na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Žáky s profesním zájmem o obor úspěšně připravuje k talentovým zkouškám na umělecké školy. Je lektorkou výtvarných workshopů pro rodiče a žáky. Pedagogickou i odbornou způsobilost si nadále rozšiřuje na kurzech, seminářích a setkáváních pedagogů.

Back To Top