Skip to content

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako pedagog déle než deset let. Studium absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě a pedagogické vzdělání získala na OU v Ostravě

Na Základní umělecké škole s. r. o. vyučuje literárně-dramatický a výtvarný obor. Žáky vede nejen k objevování, získávání a rozvíjení svých schopností, znalostí, zkušeností, dovedností v příslušném oboru, ale i k výtvarnému či dramatickému prožitku v hodinách, samostatnému názoru, k nesení odpovědnosti za něj. Vždy se snaží mít skupinu žáků jako partu, která táhne za jeden provaz s důrazem na vzájemnou pomoc mezi sebou.

Každoročně prezentuje výtvarné práce svých žáků na výstavách, na kterých se při vernisážích v kulturní části představují i její žáci z literárně-dramatického oboru.

Své odborné znalosti a dovednosti si nadále rozšiřuje na dalších vzdělávacích kurzech, dílnách a seminářích, přičemž nově získané informace ihned aplikuje do praxe.

Back To Top