Skip to content

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako učitelka výtvarného oboru. Studium absolvovala na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě, obor tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design a obor Kresba na Fakultě umění Ostravské univerzity. Práci s dětmi a dospělými se věnuje od roku 2010, jako učitelka výtvarného oboru, lektorka výtvarných kurzů a vedoucí výtvarných táborů. Tato práce ji naplňuje a je především jejím koníčkem. Žáky se snaží vést k tvůrčí náladě a prohlubovat jejich zálibu v umění, hledat správný směr a techniky vyhovující jejich jednotlivým osobnostem a podporovat je ve vlastní tvorbě i ve spolupráci s ostatními. Se třídou se prezentuje na každoroční školní výstavě „Výtvarná výpověď dětí“ a také na výstavách v prostorách vily krnovské pobočky ČSOB. Účastní se také soutěží a přehlídek. Svůj pedagogický rozhled si dále rozšiřuje na kurzech, seminářích a školeních souvisejících s výtvarnou výchovou.

Back To Top