Skip to content

Sladké pokušení

V neděli 25. června vystoupili žáci pěveckého oddělení ze třídy Marie Veliké na akci Sladké pokušení pořádané MIKS Krnov v zahradě Flemichovy vily. Za klavírního doprovodu Luca Gualca zpříjemnili svým zpěvem atmosféru této vydařené akce.

Back To Top