Skip to content

Mezinárodní interpretační soutěž

V pátek 8. dubna 2022 se konala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě  mezinárodní interpretační soutěž v oborech hra na dechové žesťové nástroje, hra na klavír a zpěv. Soutěž s názvem Pro Bohemia Ostrava 2022 je velmi prestižní a  tohoto již 20. ročníku se zúčastnili žáci Marie Anna Andělová, která ve své kategorii získala druhé místo a Olivier Špiláček z pěvecké třídy paní učitelky Žanety Bočkové. Oběma dětem a paní učitelce Žanetě Bočkové děkujeme za výbornou přípravu a reprezentaci naší školy, moc gratulujeme a přejeme spoustu radosti z dalších pěveckých soutěží a vystoupení.

Back To Top