Skip to content

Krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu

Ve dnech 29. a 30. března se konalo krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu. Soutěž probíhala po oba tyto dny v Základní umělecké škole ve Frýdku-Místku. Naší školu reprezentovali celkem tři žáci a obsadili tato místa:
Šárka Studničková v I. kategorii do 10 let- 2.cena
Marek Sekanina v IV. kategorii do 13 let- 2.cena
Lucie Bečáková v VIIa kategorii do 16 let-2. cena
Gratulujeme všem za krásné umístění, vzornou reprezentaci naší ZUŠ s.r.o. Děkujeme také za vzornou přípravu pedagogům Marii Veliké a Miroslavu Calabovi a Václavu Strouhalovi za korepetici.

Back To Top