Skip to content

Sladké pokušení

V neděli 25. června vystoupili žáci pěveckého oddělení ze třídy Marie Veliké na akci Sladké pokušení pořádané MIKS Krnov v zahradě Flemichovy vily. Za klavírního doprovodu Luca Gualca zpříjemnili svým zpěvem atmosféru této vydařené akce.

Číst více

O veliké řepě

22. 6. se žáci přípravného literárně - dramatického oboru rozloučili se školním rokem, a to v závěrečném představení pohádky O veliké řepě. Předškolní žáci během celého roku pilně tvořili a připravovali pro rodiče a své blízké pohádku, která pro ně…

Číst více

Pěvecká přehlídka

3. května jste v Zátoru na Základní škole v Ateliéru mohli shlédnout velmi vydařenou Pěveckou přehlídku. Koncert žáků, zpěváčků, od nejmenších po starší, se velmi vydařil a byla jsem s výkony spokojená, uvedla paní učitelka Olga Procházková. Děkujeme za podporu…

Číst více

TANEC JAKO VÍTR

Večerní závěrečné vystoupení pro širokou veřejnost v Opavě pod názvem TANEC JAKO VÍTR navazovalo na dopolední workshopy v nákupním centru. Taneční choreografie se prolínaly s gymnastickými vystoupeními a ozdobou bylo pěvecké číslo Veroniky Beranové, žákyně p. uč. Žanety Bočkové, které…

Číst více

Barevný svět dětí 2023

Ve čtvrtek 1. 6. se v lichnovské pobočce naší školy slavil Den dětí tradiční výstavou výtvarného oboru s názvem Barevný svět dětí. Letošním tématem mladších žáků byl svět ptáků. Starší žáci se zaměřili na umělce, kteří se ve své tvorbě…

Číst více

Vzduch pro život

V pátek 2. června proběhlo v OC Breda Opava vyhlášení výsledků celostátní literární, sportovní a výtvarné soutěže na téma Vzduch pro život. Celá akce byla provázena hudebním programem, který si připravila naše ZUŠ Drahomíra Malovaného při detašovaném pracovišti v Základní…

Číst více
Back To Top