Skip to content

Mezioborová spolupráce

Ve čtvrtek 23. 11. navštívili žáci hudebního oboru v předmětu hudební nauka výtvarný ateliér, kde pracují žáci výtvarného oboru. Pod vedením paní učitelky Dagmar Stavárkové a paní učitelky Barbory Tomečkové se společně věnovali hudbě i výtvarné tvorbě. Nejdříve si nejmenší žáci přípravného studia hudebního oboru zdramatizovali pohybem krátkou hudební ukázku Tanec kuřátek a následně jej výtvarně vyjádřili tak, jak si tanec i kuřátka vybavili ve své fantazii.
Následovala skupina žáků 1. ročníku hudební nauky a 1. až 3. ročníku výtvarného oboru, kdy se společně zaposlouchali do hudebních ukázek – různými hudebními nástroji zahraná zvířátka (kocour, vlk, kachna,…). Výtvarně zpracovat různá zvířátka formou výroby masky, to byl další krok, který všichni zvládli velmi dobře.
Při hodnocení této zvláštní hodiny si děti společnou výuku nejen pochvalovali, ale domů si odnesli i velmi pěknou zvířecí masku.
Back To Top