Skip to content

Pěvecká a Výtvarná soutěž EUROTOPIA 2022 Opava

Osmnáctý ročník této tradiční soutěže se konal 25. října v Opavě v koslete sv. Václava. Za pěvecké oddělení se této soutěže zúčastnili žáci naší Základní umělecké školy s.r.o. pod vedením paní učitelky Bočkové z detašovaného pracoviště Opava v ZŠ Šrámkova. V druhé kategorii získali nádherné druhé místo Marie Anna Andělová a třetí místo Olivier Špiláček. V třetí kategorii zpívala Veronika Beranová.
Všem dětem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Back To Top