Skip to content

Výsledky okresního kola ZUŠ v sólovém zpěvu

Ve čtvrtek 10. února 2022 proběhlo v Bruntále okresní kolo ZUŠ v sólovém zpěvu. Naši Základní uměleckou školu s. r. o reprezentovalo v soutěži celkem osm žáků. Všichni dosáhli pěkných výsledků.
Na prvním místě se umístili, a tímto postupují do krajského kola, tito žáci:
I. kategorie Šárka Studničková
IV. kategorie Marek Sekanina
VII. kategorie Lucie Bečáková
Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně štěstí v krajském kole. Poděkování patří také učitelům a korepetitorům za jejich přípravu.
Back To Top