skip to Main Content

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2002. Absolvovala studium Střední pedagogické školy v Přerově, Učitelství angličtiny na Slezské universitě v Opavě a následně nádstavbové studium Trenér tanečního sportu na Fakultě tělovýchovy a sportu v Olomouci.

V ZUŠ s.r.o. vyučuje taneční obor a přípravnou taneční výchovu. Žáky vede k samostatnosti, pečlivosti a k týmové zodpovědné práci. Na hodinách se nejen prohlubují pohybové dovednosti, ale je zde vždy prostor pro vlastní tvorbu a kreativitu každého žáka. Individuální růst tanečníka i společná práce souboru tak jdou ruku v ruce.

Se svými žáky se pravidelně a velmi úspěšně účastní soutěží a přehlídek ZUŠ, také se prezentuje na nejrůznějších akcích školy.

Svůj pedagogický rozhled si nadále rozšiřuje na interpretačních kurzech, dílnách a seminářích, aktivně se účastní dalších vzdělávacích metodických kurzů.

Back To Top