Skip to content

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako pedagog od roku 2012. Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě. V základní umělecké škole se věnuje dětem od 6 – 15 let v  tanečním oboru na pracovišti v ZŠ v Opavě, Šrámkova 4, kde je také učitelkou 1. stupně. Je autorkou mnoha pohybových choreografií pro děti i dospělé. Skládá hromadné skladby. Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s.r.o. se věnuje se taneční průpravě a taneční praxi, se staršími dětmi tanečním technikám a tanečním stylům. Nově zařazuje do výuky tanečního souboru prvky chearleaders a v hodinách má svou váhu i nácvik akrobatických prvků, které jsou pak součástí individuálních i skupinových etud. Soubor se prezentuje při společenských příležitostech, jezdí na vystoupení a soutěže. Pravidelnou výuku doplňuje soustředěními a tematickými workshopy.

Back To Top