Skip to content

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako pedagog od roku 2005. Studium sólový zpěv absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě.

Na Základní umělecké škole s. r. o. vyučuje Pěveckou hlasovou výchovu, Pěvecký soubor a Přípravnou hudební výchovu. Své žáky pravidelně připravuje na vystoupení, soutěže a vede je k lásce k hudbě. Aktivně se účastní dalších vzdělávacích seminářů a kurzů.

Je držitelkou Ocenění v kultuře za rok 2018 v kategorii dlouhodobý přínos v kultuře města Krnova. Je členkou několika hudebních souborů, kapel – např Swing kvartet Bruntál, Maryband. Své zkušenosti z koncertní praxe předává svým žákům

Back To Top