Skip to content

Výstava v Branticích

V pátek 7. června byl otevřen Obecní úřad v Branticích v netradičním pozdně odpoledním čase. To abychom přivítali všechny, kteří se přišli podívat na výsledky celoroční práce žáků výtvarného oboru paní učitelky Dagmar Stavárkové.
Po krátkém pěveckém vystoupení žákyň paní učitelky Kristýny Kopečkové a úvodním slovu pana starosty obce Ing. Daniela Říhy, byli všichni zúčastnění pozváni nejen ke shlédnutí výtvarných děl žáků, ale i k bohatému občerstvení připraveného k osvěžení v horkém dni.
Nejvíce pozornosti si na výstavě vysloužila prostorová absolventská práce Alžběty Šimkové – Žena a muž – na které pracovala tři roky, aby ji dovedla k neuvěřitelné dokonalosti v mnoha různých detailech.
Poděkování za tuto úžasnou vernisáž patří nejen žákům a jejich rodičům, ale i Obecnímu úřadu Brantice a jejich zaměstnancům, kteří nám vycházejí maximálně vstříc a poskytují již 11 let prostory k prezentaci toho nejlepšího z dětské výtvarné tvorby.
Back To Top