Skip to content

Vzduch pro život

V pátek 2. června proběhlo v OC Breda Opava vyhlášení výsledků celostátní literární, sportovní a výtvarné soutěže na téma Vzduch pro život. Celá akce byla provázena hudebním programem, který si připravila naše ZUŠ Drahomíra Malovaného při detašovaném pracovišti v Základní škole Šrámkova Opava. Této soutěže se také zúčastnili naši hudebníci a spolu s tanečním oborem vytvořili video na dané téma, které získalo ocenění. Děkujeme za přípravu celého programu a účast v soutěži pedagogům z Opavy p. uč. Kurečkové, Bočkové, Beňové a Peškové.

Back To Top