Skip to content

Vystoupení v Alzheimer Home Opava

Žáci ze Základní umělecké školy Drahomíra Malovaného s.r.o. z detašovaného pracoviště Opava, v ZŠ Šrámkova, uspořádali pro tamní seniory v Alzheimer Home hudební a taneční představení. S programem se představili děti pěveckého oddělení p. uč. Bočkové, za dechové oddělení žáci p. uč. Beňové. Nechybělo ani taneční představení žáků p. uč. Kurečkové.
Děkujeme všem dětem za zpříjemnění únorového dopoledne seniorům opavského centra.
Back To Top