Skip to content

Rozhodnutí ředitele (vzhledem ke Covid-19)

Podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ředitel školy rozhodl:

Vzhledem k nařízení Vlády ze dne 10.9.2020:

  • Od 10.9.2020 je povinné nošení roušek ve všech budovách. Učitelé a žáci nosí roušky na chodbách, v učebnách roušku mít nemusí.
  • Rodiče žáků a další příchozí nemají do budovy školy přístup. Pokud je návštěva školy nezbytná, musí mít rodiče i další příchozí do budovy školy roušku.

V Krnově 10. září 2020

PaedDr. Drahomír Malovaný, ředitel školy

a) v hlavní budově, Krnov, Dvořákův okruh 21

  1. zaměstnanci školy a žáci nemusí v prostorách školy nosit roušku,
  2. rodiče žáků a další příchozí nemají do budovy školy přístup, pokud je návštěva školy nezbytná, musí mít rodiče žáků i další příchozí do budovy školy roušku,
  3. při vstupu do budovy školy každý (tj. zaměstnanec, žák a případný návštěvník) provede dezinfekci rukou, žáci a zaměstnanci provedou dezinfekci rukou také při vstupu do učebny a na toaletu,
  4. každý, u něhož jsou patrné příznaky infekčního onemocnění, nesmí do budovy školy vstoupit,
  5. pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění v průběhu vzdělávání, bude škola o tomto neprodleně informovat rodiče žáka, kteří bezodkladně vyzvednou žáka ze školy.

b) v Branticích, v Bruntále, v Lichnově, v Opavě, v Úvalně, v Zátoru se budou učitelé, žáci a jejich rodiče řídit nařízeními školských zařízení, ve kterých má naše škola další místa vzdělávání. Informace podají učitelé, kteří v těchto dalších místech vzdělávání vyučují.

V Krnově 1. září 2020

PaedDr. Drahomír Malovaný, ředitel školy

Back To Top