Skip to content

Výtvarný obor

Mgr. Alice Kernová

propagační pracovník

tel. 774 647 571

a.kernova@zus-krnov.cz

Mgr. Dagmar Stavárková

Mgr. Zuzana Tihlaříková

metodik pro VO

tel. 606 446 367

z.tihlarikova@zus-krnov.cz

BcA. Petra Tomášková

propagační pracovník

p.tomaskova@zus-krnov.cz

Taneční obor

Michaela Kotnauer Juříková

metodik pro TO

tel. 736 273 954

m.jurikova@zus-krnov.cz

Mgr. Daniela Kurečková

tel. 737 732 335

d.kureckova@zus-krnov.cz

Bc. Tamara Vlachynská

tel. 605 487 208

t.vlachynska@zus-krnov.cz

Literárně dramatický obor

MgA. Natálie Gregorová

MgA. Jitka Rosenbaumová

metodik pro LDO

tel. 606 572 773

j.rosenbaumova@zus-krnov.cz

Hudební obor

BcA. Magdaléna Beňová

zobcová flétna, příčná flétna

tel. 605 367 448

m.benova@zus-krnov.cz

Žaneta Bočková DiS.

sólový zpěv, klavír

tel. 608 413 141

z.bockova@zus-krnov.cz

Miroslav Calaba DiS.

sólový zpěv

tel. 775 962 051

m.calaba@zus-krnov.cz

MgA., Mgr. Dorota Grossová

maestro Gian Luca Gualco

klavír

tel. 723 541 311

l.gualco@zus-krnov.cz

Jindřich Kupka

Babeta Lenhartová

zobcová flétna, klavír

b.lenhartova@zus-krnov.cz

Zdeněk Mikeška

Hana Pešková Dipl.um.

housle

tel. 605 891 701

h.peskova@zus-krnov.cz

Ing. Lucie Pláteníková DiS.

klavír, varhany

tel. 608 557 279

l.platenikova@zus-krnov.cz

MgA. Olga Procházková

sólový zpěv

tel. 604 906 417

o.prochazkova@zus-krnov.cz

Mgr. Libor Richter

hra zobcovou flétnu a hra na lesní roh

tel. 605 920 145

l.richter@zus-krnov.cz

Václav Strouhal

klávesy

tel. 604 905 428

v.strouhal@zus-krnov.cz

Marie Veliká

metodik pro HO

sólový zpěv

m.velika@zus-krnov.cz

Pavel Zbořil

kytara, el. kytara, basová kytara

tel. 603 309 327

p.zboril@zus-krnov.cz

Tereza Zbořilová

zobcová flétna, příčná flétna

tel. 734 632 833

t.zborilova@zus-krnov.cz

Back To Top