Skip to content

V Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s.r.o. působí jako učitelka od roku 2016. Vystudovala Kulturní dramaturgii se zaměřením na divadlo a Audiovizuální tvorbu na Slezské univerzitě v Opavě. Před nástupem do ZUŠ psala minutové hry a natáčela reportáže pro Český rozhlas Ostrava. Má za sebou taktéž praxi ve zpravodajské redakci České televize.

V hodinách vede žáky ke vzájemnému porozumění, respektu a k radosti ze svobodné hry. Je přesvědčena o tom, že magie spontánní improvizace či společná tvorba divadelního představení může v dětech probudit nejen lásku k umění, ale také dopomoci k vytvoření pevných přátelství. Své žáky podporuje v tom, aby se nebáli být sami sebou, uměli zdravě projevit své emoce a objevovali možnosti svobodné tvorby vycházející z vlastní jedinečnosti.

Back To Top