Skip to content
I N F O R M Á T O R

Základní umělecké školy s.r.o., Dvořákův okruh 21, Krnov

szus.krnov@mymail.cz, www.zus-krnov.cz

 

 

Číslo: 76

listopad 2019

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v okrese Opava = 3. 2. – 9. 2. 2020 a v okrese Bruntál = 9. 3. – 15. 3. 2020
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.,

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

PLATBA ŠKOLNÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

Školné za II. pololetí musí být uhrazeno u třídního učitele nejpozději do 25.února 2020. Platba školného je pouze na příjmový doklad !

 

Z NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ ŠKOLY

 

Hudební obor

Termín Název akce
5.11. divadelní představení „Příhody lišky Bystroušky“ v MD Krnov (p.Veliká)
7.11. hudební vystoupení v Domově pro seniory v Krnově (p.Veliká, p.Gualco, p.Zbořil, p.Zbořilová)
16.11. mimořádná zkouška krnovských sborů v Pedagogické škole v Krnově (p.Veliká)
17.11. Happening „30 let po sametové revoluci“ u Gymnázia a na Hlavním náměstí (p.Veliká)
28.11. Hudební vystoupení na „Ocenění policistů“ v Koncertní síni Sv.Ducha v Krnově (p.Veliká)
28.11. „Podzimní koncert“ ve Villa Cafe (p.Veliká, p.Gualco)
1.12. 1. „Adventní koncert“ v Evangelickém kostele (p.Veliká)
1.12. Pěvecké vystoupení žáků HO Zátor na OÚ Zátor (p.MgA.Procházková)
3.12. „Vánoční trhy“ na Hlavním náměstí v Krnově (p.Veliká)
4.12. „Mikulášská besídka“ v hudební síni ZUŠ s.r.o. (p.Ing.Pláteníková, p.MgA.Procházková, p.Zbořil)
4.12. „Mikulášská besídka“ v kavárně Slunečnice od 16.30 hod. (p.Veliká)
11.12. „Vánoční koncert“ v Opavě ZŠ Šrámkova od 17.00 hod. (p.Ž.Bočková DiS., p.BcA.M.Beňová)
12.12. „Vánoční koncert“ v Koncertní síni Sv.Ducha v Krnově (učitelé HO v Krnově)
16.12. „Vánoční purpura“ v ZŠ Opava, Šrámkova, od 16.00 hod. (p.Mgr.Vavrošová)
16.12. 2. „Adventní koncert“ v Koncertní síni Sv.Ducha v Krnově (p.Veliká)
18.12. dva „Vánoční koncerty“ pro ZŠ Mont. v ZŠ Šrám. od 9.30 hod.(p.Ž.Bočková DiS., p.BcA.M.Beňová)
18.12. „Vánoční muzicírování“ v hudební třídě ZŠ, Cihelní 6, Bruntál v 16.30 hod. (p.Lenhartová)
19.12. „Předvánoční pěvecké vystoupení“ v hudební třídě ZŠ, Cihelní 6, Bruntál v 16.30 hod. (p.Calaba)

 

Výtvarný obor

Termín Název akce
konec října-listopad ,,Vánoční keramické dílny“- pro všechny žáky v ZŠ Lichnov (p.Mgr.Tihlaříková)
listopad ,,Dětská výtvarná tvorba“- v Kulturním domě Zátor (p.Mgr.Tihlaříková)
konec listopadu „Krnovské malování – Pod hladinou“ v ČSOB pob.Krnov (p.Mgr.Kernová,p. BcA.Tomášková)
6.12. „Vánoční kouzlení“ Brantice (p.Mgr.Stavárková)
11.12. „Vánoční kouzlení“ Bruntál (p.Mgr.Stavárková)
18. a 19. prosinec „Výstava VO“ – mezioborová spolupráce s HO na ZŠ Cihelní Bruntál (p.Mgr.Stavárková)

 

 

Taneční obor

Termín Název akce
8.11. společný trénink rodičů s dětmi – nácvik choreografie (p.Mgr.Kurečková)
9.11. taneční vystoupení na basketbalovém zápase (p.Mgr.Kurečková)
15. 11., 22. a 29.11. společný trénink rodičů s dětmi – nácvik choreografie (p.Mgr.Kurečková)
16.11. taneční vystoupení na basketbalovém zápase (p.Mgr.Kurečková)
18. a 19.11. „Mistrovství světa WADF“ v Liberci (p.Bc.Vlachynská)
23.11. vystoupení ve SH v Bruntále na Mikulášském fotbalovém zápase žáků (p.Bc.Vlachynská)
26.11. vystoupení pro zdravotně postižené v Bruntále (p.Bc.Vlachynská)
29.11. vystoupení při předávání Jánského plakety pro dárce krve v Bruntále (p.Bc.Vlachynská)
1.12. vystoupení andílků na Mikulášské nadílce v divadle v Bruntále (p.Bc.Vlachynská)
4.12. taneční vystoupení na basketbalovém zápase (p.Mgr.Kurečková)
7.12: společné tan.vystoupení dětí a rodičů na basketbalovém zápase (p.Mgr.Kurečková)
12.12. „Vánoční škola“ – taneční vystoupení skupin pro rodiče (p.Mgr.Kurečková)
14.12. taneční vystoupení na basketbalovém zápase (p.Mgr.Kurečková)
17.12. taneční vystoupení na basketbalovém zápase (p.Mgr.Kurečková)
19.12. dopolední vystoupení celého TO Opava pro ZŠ Opava, Šrámkova (p.Mgr.Kurečková)
19.12. odpolední vystoupení celého TO Opava pro rodiče (p.Mgr.Kurečková)
před Vánoci karneval pro všechny žáky – závěr roku (p.Bc.Vlachynská)

 

Literárně-dramatický obor

Termín Název akce
25. listopadu 2019 „Divadelní soustředění“ – ZŠ Cihelní (p.MgA. Jitka Rosenbaumová)

 

 

PaedDr. Drahomír Malovaný, ředitel školy, tel. 554 616 482, 606 115 793, e-mail: szus.krnov@mymail.cz

 

Back To Top