skip to Main Content

Na Základní umělecké škole s. r. o. působí jako pedagog od roku 2016, je absolventem konzervatoře v Opavě.

Vystudoval obor sólový zpěv a obor církevní hudba.

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. vyučuje pěveckou hlasovou výchovu a hudební teorii. Jeho cílem je rozvinout pěvecký talent, lásku k hudbě, muzikalitu a hudební rozhled.

Svůj další profesní rozvoj získal na pěveckých seminářích a kurzech v ČR.

Back To Top