skip to Main Content

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2016, je absolventem konzervatoře v Opavě.

Vystudoval obor sólový zpěv a obor církevní hudba.

Na ZUŠ s.r.o. vyučuje pěveckou hlasovou výchovu a hudební teorii. Jeho cílem je rozvinout pěvecký talent, lásku k hudbě, muzikalitu a hudební rozhled.

Svůj další profesní rozvoj získal na pěveckých seminářích a kurzech v ČR.

Back To Top