skip to Main Content

Na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. působí jako pedagog od roku 2004. Studium absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě a pedagogické vzdělání získala na SU v Opavě.

V ZUŠ vyučuje taneční obor a přípravnou taneční výchovu. Své žáky vede k lásce k pohybu a tanci, k vzájemné spolupráci a symbióze a zodpovědnosti za společné dílo. Je uměleckou vedoucí a choreografkou Tanečního souboru Rytmik, který působí při ZUŠ s.r.o. Se svými žáky a členy Tanečního souboru Rytmik se pravidelně úspěšně účastní soutěží a přehlídek ZUŠ a jiných pohárových, či mistrovských soutěží na regionální i celostátní úrovni. Soubor se také prezentuje na nejrůznějších akcích školy, města a i v zahraničí. Se svými žáky pravidelně pořádá několikrát do roka vícedenní soustředění, workshopy, na které zve i externí letory z řad profesionálních tanečníků a choreografů.

Svůj pedagogický rozhled si nadále rozšiřuje na interpretačních kurzech, dílnách a seminářích, aktivně se účastní dalších vzdělávacích metodických kurzů.

Back To Top