skip to Main Content

Dorota Grossová, rozená Smělíková, se narodila v Opavě. V roce 2011 absolvovala v Krnově, kde žije od dětství, osmileté gymnázium. Po dokončení studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci působila v Brně jako učitelka němčiny, angličtiny a hudební výchovy. V roce 2019 absolvovala studium historického zpěvu na Hudební fakultě JAMU v Brně. Rok strávila na studijní stáži na katedře církevní hudby a germanistiky Filozofické fakulty Ernst-Moritz-Arndt Universität v severním Německu.

            Roku 2013 založila ženský pěvecký sbor Altán a stala se jeho dirigentkou. Od téhož roku je sólistkou souboru staré hudby Ensemble Damian, věnuje se barokní opeře a poučené interpretaci staré hudby. V roce 2017 obdržela vyznamenání města Krnova za dlouhodobý přínos v kultuře. Nyní působí jako učitelka hry na klavír v ZUŠ s. r. o. na pracovišti v Opavě. Je zákládající členkou úspěšného charitativního spolku DAK.

Back To Top