skip to Main Content

Školní vzdělávací program

Základní umělecké školy s.r.o.

Dvořákův okruh 21, Krnov

www.zus-krnov.cz

„ Umění jako životní potřeba“

Školní vzdělávací program, platný od 1. 9. 2017

Obsah ŠVP

1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1 Počet oborů, velikost
2.2 Historie, současnost
2.3 Charakteristika pedagogického sboru.
2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce.
2.5 Vybavení školy a její podmínky.

3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE
3.1 Zaměření školy.
3.2 Vize školy.

4  VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

5  VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ
5.1 Všeobecné poznámky k organizaci výuky a přijímání žáků ke studiu.

6  VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU
6.1 Přípravné studium k I. stupni
6.2 Přípravné studium k II. stupni
6.3 Studijní zaměření – SÓLOVÝ ZPĚV
6.4 Studijní zaměření – SBOROVÝ ZPĚV
6.5 Studijní zaměření – HRA NA KYTARU
6.6 Studijní zaměření – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
6.7 Studijní zaměření – HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU
6.8 Studijní zaměření – HRA NA KLAVÍR
6.9 Studijní zaměření – HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESY
6.10 Vyučovací předmět: Hudební nauka.
6.11 Vyučovací předmět: Hudební soubor

7  VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU
7.1 Přípravné studium k I. stupni
7.2 Přípravné studium k II. stupni.
7.3 Studijní zaměření – VÝTVARNÁ TVORBA

8  VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU
8.1 Přípravné studium k I. stupni
8.2 Přípravné studium k II. stupni
8.3 Studijní zaměření – VÝRAZOVÝ TANEC
8.4 Studijní zaměření – SOUČASNÝ TANEC

9  VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
9.1 Přípravné studium k I. stupni
9.2 Přípravné studium k II. stupni
9.3 Studijní zaměření – TVOŘIVÁ DRAMATICKÁ TVORBA

10  ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

11  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

12  HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
12.1 Hodnocení žáků.
12.2 Vlastní hodnocení školy.

Back To Top